Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování evakuačního výtahu v Centru pro osoby se zdravotním postižením v Chomutově
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2023 18.05.2023 09:00
Oprava sociálního zázemí, SKATEPARK, ul.Kamenný vrch, 430 04 Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2023 20.04.2023 10:00
Zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
podlimitní Zadáno 05.04.2023 07.06.2024 10:00
Vánoční výzdoba Chomutov 2023-2026
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 03.04.2023 12.06.2023 10:00
Výzva k podání nabídky č. 10 v kategorii 001 – Těžba dřeva, sortimentace a vyvezení na OM harvestorovým uzlem
Městské lesy Chomutov
nadlimitní Zadáno 03.04.2023 17.04.2023 09:00
Demolice objektu základní školy Kamenná č.p. 5250, Chomutov - II. etapa
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 31.03.2023 23.05.2023 11:00
Zpracování projektové dokumentace pro účely konverze objektu bývalých městských lázní
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 22.03.2023 09.06.2023 12:00
Dodávka a montáž turniketů pro areál Kamencového jezera
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2023 06.04.2023 09:00
Nákup vozidla typu MPV/VAN pro Městskou Policii Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 16.03.2023 03.04.2023 10:00
Dodávka licencí 2023
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2023 27.03.2023 10:00
PTK_Demolice objektu základní školy Kamenná č. p. 5250, Chomutov - II. etapa
Statutární město Chomutov
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.02.2023 10.03.2023 14:00
Pronájem zálohovací appliance Arcserve UDP
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2023 03.03.2023 10:00
Dodávka serverů 2023
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2023 06.03.2023 10:00
Oprava sociálního zařízení, Kamencového jezero
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2023 23.02.2023 09:00
Obnova povrchu komunikací v ulici Březenecká a Pod Strážištěm, Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 10.02.2023 21.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016