Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Mobilní lisovací kontejner
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 12.08.2021 11:00
Malé nákladní vozidlo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 11.08.2032 11:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.07.2021 06.08.2021 10:00
IT vybavení 3 pro ZŠ Písečná 5144
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2021 02.08.2021 10:00
Strojní pokládka asfaltového frézovaného materiálu v ulicích U Třešňovky, Na Lucině, Pod Strážištěm, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.07.2021 23.07.2021 09:00
Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově
podlimitní Příjem nabídek 13.07.2021 13.08.2021 10:00
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Chomutov
podlimitní Hodnocení 01.07.2021 23.07.2021 10:00
Multifunkční vozidlo pro svoz odpadu
nadlimitní Příjem nabídek 29.06.2021 02.08.2021 10:00
Oprava střešního pláště kostela sv. Ignáce v Chomutově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.06.2021 29.06.2021 09:00
Dodávka a správa decentralizovaných zařízení
nadlimitní Příjem nabídek 10.06.2021 04.08.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace k připravované VZ Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově
mimo režim ZZVZ Hodnocení 10.06.2021 17.06.2021 13:00
Dodávka naftových autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
nadlimitní Vyhodnoceno 07.06.2021 19.07.2021 10:00
Dodávka osobního automobilu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2021 21.06.2021 10:00
PTK_Dodávka a správa decentralizovaných zařízení
mimo režim ZZVZ Hodnocení 31.05.2021 04.06.2021 12:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci Západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera - B1 Přemyslova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2021 07.06.2021 10:00
všechny zakázky