Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Koncepce veřejného osvětlení - Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2019 04.07.2019 10:00
Aktualizace územní energetické koncepce - Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2019 04.07.2019 10:00
Opravy vnitřních kotců Útulku pro psy, Beethovenova ul., Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2019 21.06.2019 10:00
Dětské hřiště - Areál Veros, Mýtná 4962, Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2019 20.06.2019 10:00
Obnova povrchu ulice Palackého, Chomutov - 1. a 2. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2019 17.06.2019 09:00
Redakční systém webových stránek statutárního města Chomutova
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2019 17.06.2019 10:00
Sadové úpravy - ulice Čermákova v úseku od ul. Višňová po ul. Podhorská, Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2019 17.06.2019 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2019 12.06.2019 14:00
Havarijní pojištění vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2019 19.06.2019 13:30
Oprava střešního pláště pavilonu C, ZŠ Speciální a MŠ ul.Palachova č.p. 4881, 430 03 Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2019 31.05.2019 10:00
Areál Domovinka, Chomutov – Veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2019 12.06.2019 10:00
Oprava podlahy - Zimní stadion, Mostecká 5773, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2019 24.05.2019 10:00
Rekonstrukce ulice Čermákova - v úseku od ul. Višňová po ul. Podhorská, Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2019 27.05.2019 09:00
Rozšíření MAN Chomutov – Kamencové jezero - PZOO
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2019 20.05.2019 09:00
Vybavení řemeslné učebny – SVČ - Domeček
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2019 30.05.2019 10:00
všechny zakázky