Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování parkoviště v ulici Grégrova, Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2019 25.01.2019 09:00
Projektová dokumentace – Navýšení počtu parkovacích stání na sídlišti Severka, Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.12.2018 04.01.2019 09:00
Projektová dokumentace – Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.12.2018 04.01.2019 09:00
Rekonstrukce restaurace "Dřevák" na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I.
podlimitní Příjem nabídek 12.12.2018 28.01.2019 10:00
Dodávka hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2018 10.12.2018 09:00
Rekonstrukce osvětlovací soustavy, Sportovní hala Chomutov - malý sál, Mánesova 4980
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.11.2018 15.01.2019 14:00
Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.11.2018 11.12.2018 13:00
Distribuce Chomutovských novin na rok 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.11.2018 23.11.2018 09:30
Ekonomické služby na období let 2018-2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.11.2018 30.11.2018 00:00
Rekonstrukce mostu přes Chomutovku v ulici Riegerova ev. č. M - 14.
podlimitní Vyhodnoceno 08.11.2018 27.11.2018 10:00
Dodávka gastrotechnologie v rámci rekonstrukce restaurace "Dřevák", Chomutov
podlimitní Vyhodnoceno 05.11.2018 21.11.2018 10:00
Dodávka nábytku do Střediska volného času – „Domečku“ a Základní umělecké školy TGM v Chomutově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.11.2018 21.11.2018 10:00
Stavební práce pro válcovou zkušebnu brzd
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.10.2018 13.11.2018 10:00
Zpracování územní studie řešení rozvoje území areálu Kamencového jezera a zpracování projektové dokumentace řešení západních, východních a jižních vstupních a vjezdových prostor do areálu Kamencového jezera včetně dopravní a provozní infrastruktury
podlimitní V jednání 30.10.2018 08.11.2018 10:00
Pojištění motorových vozidel pro rok 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.10.2018 07.11.2018 11:00
všechny zakázky