Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce hřiště pro plážový volejbal - Areál VEROS, Mýtná 4962, Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2019 25.09.2019 10:30
Rekonstrukce hygienického zařízení - Areál VEROS, Mýtná 4962, Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2019 24.09.2019 10:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2020 na území Městských lesů Chomutov
nadlimitní Příjem nabídek 04.09.2019 11.10.2019 10:00
Nákladní vozidlo s hydraulickým čelem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.08.2019 16.09.2019 11:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Chomutov - II.etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.08.2019 04.09.2019 10:00
Rozšíření MAN Chomutov k areálu TSMCH
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.08.2019 30.08.2019 09:00
Projektová dokumentace – Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2019 16.08.2019 09:00
Zajištění podpůrných služeb metropolitní sítě pro statutární město Chomutov 2019-2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.07.2019 07.08.2019 10:00
Územní studie č. 10 na území městské části Chomutov – Válcovny
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.07.2019 31.07.2019 13:00
Zpracování projektové dokumentace na odvodnění dešťových vod Na Moráni a U Větrného mlýna.
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2019 24.07.2019 10:00
Kamerový systém - Novostavba parkoviště Kamenný Vrch, Chomutov.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2019 18.07.2019 10:00
Sadové úpravy - Rekonstrukce ulice Bezručova v úseku Zborovská - Bachmačská, Chomutov.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2019 18.07.2019 10:00
Rekonstrukce ulice Tomáše ze Štítného v úseku Mostecká - Přemyslova, Chomutov.
podlimitní Vyhodnoceno 02.07.2019 19.07.2019 13:00
Informační a komunikační strategie
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2019 04.07.2019 10:00
Koncepce veřejného osvětlení - Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2019 04.07.2019 10:00
všechny zakázky