Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce vybraných porostů náhradních dřevin v k.ú. Jilmová a Pohraniční, LHC Chomutov
podlimitní Příjem nabídek 12.12.2019 07.01.2020 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lipská, Chomutov
podlimitní Příjem nabídek 05.12.2019 13.01.2020 11:00
Dodávka kancelářských potřeb pro statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 03.01.2020 09:00
Nákup 2 ks užitkových nových elektromobilů N1
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2019 16.12.2019 10:00
Rekonstrukce sociálního zařízení denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením Písečná
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.11.2019 06.12.2019 10:00
Platební elektronické benefitní karty cafeteria pro zaměstnance statutárního města Chomutova a MěPo
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2019 04.12.2019 10:00
Svislé dopravní značení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.11.2019 04.12.2019 11:00
IS automatizované správy dopravních přestupků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2019 21.11.2019 10:00
Pojištění motorových vozidel pro rok 2020 resp. 2020-2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2019 23.10.2019 11:00
Oprava nouzového osvětlení - Městské divadlo, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2019 21.10.2019 10:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2020 na území Městských lesů Chomutov
nadlimitní Vyhodnoceno 04.09.2019 11.10.2019 10:00
Projektová dokumentace – Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2019 16.08.2019 09:00
Zpracování projektové dokumentace na odvodnění dešťových vod Na Moráni a U Větrného mlýna.
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2019 24.07.2019 10:00
Informační a komunikační strategie
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2019 04.07.2019 10:00
Vybavení řemeslné učebny – SVČ - Domeček
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2019 30.05.2019 10:00
všechny zakázky