Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Užitkové vozidlo s valníkem pro 7 osob
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 11.10.2022 11:00
Soutěž o návrh „KONVERZE OBJEKTU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA KNIHOVNU 21. STOLETÍ“
Statutární město Chomutov
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2022 06.12.2022 14:00
Pojištění odpovědnosti za újmu Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2022 11.10.2022 13:00
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2022 11.10.2022 13:30
Vysokozdvižný vozík
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2022 19.09.2022 11:00
REKONSTRUKCE PODLAH NA DpS PÍSEČNÁ 5062
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.09.2022 03.10.2022 10:00
„Oprava regulační stanice plynu, Zoopark Chomutov“
Zoopark Chomutov, p. o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.09.2022 15.09.2022 10:00
Vytápění objektu č.p. 5989, ul. Bezručova, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2022 13.09.2022 09:00
Obnova povrchu vozovky v ul. Pod Strážištěm, Chomutov – ÚSEK 2
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.08.2022 17.08.2022 09:00
Splašková kanalizace a přípojky v ulici Pod Lesem a Ve Stráni, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2022 16.08.2022 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Vyhodnoceno 04.08.2022 25.08.2022 11:00
Dodávka gastrotechnologie a rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Chomutov, Zahradní 5265
Statutární město Chomutov
nadlimitní Hodnocení 22.07.2022 26.08.2022 10:00
Dodávka výpočetní techniky - tablety 2022
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2022 11.07.2022 00:00
Fotovoltaická elektrárna na budově Magistrátu města Chomutova, ul. Zborovská 4602
Statutární město Chomutov
podlimitní Hodnocení 22.06.2022 27.07.2022 10:00
„Dodávka výpočetní techniky – propad digitální gramotnosti 2022“
Základní škola Chomutov, Březenecká 4679
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2022 23.06.2022 10:00
všechny zakázky