Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka výpočetní techniky 2023
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2023 06.02.2023 10:00
Modernizace osvětlení Oddychového a relaxačního centra, Kulturně společenského centra a Zimního stadionu s tréninkovou halou a šatnovacím blokem v Chomutově
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2023 10.02.2023 10:00
Inovace světel na hlavním sále Městské sportovní haly Chomutov, Mánesova 4980
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
podlimitní Hodnocení 17.01.2023 03.02.2023 10:00
Osobní automobil
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.01.2023 24.01.2023 11:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně ZŠ Chomutov, Písečná č.p. 5144
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.01.2023 20.01.2023 10:00
Finanční leasing automobilu MMCH - 1 vozidlo
Statutární město Chomutov
podlimitní Hodnocení 09.01.2023 25.01.2023 10:00
Sněžný pluh pro Městské lesy Chomutov
Městské lesy Chomutov
podlimitní Hodnocení 03.01.2023 20.01.2023 09:00
ZŠ Březenecká 4679, Chomutov; ZŠ Zahradní 5265, Chomutov; ZŠ Písečná 5144, Chomutov – projektová dokumentace - odborné učebny, venkovní prostranství, zázemí pro pedagogy, školní klub, školní družiny
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.12.2022 16.01.2023 10:00
ZŠ Kadaňská 2334, Chomutov; ZŠ Akademika Heyrovského 4539, Chomutov; ZŠ Hornická 4387, Chomutov – projektová dokumentace – odborné učebny, venkovní prostranství, zázemí pro pedagogy, školní klub, školní družiny
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.12.2022 16.01.2023 10:00
ZŠ Na Příkopech 895, Chomutov; ZŠ Školní 1480, Chomutov – projektová dokumentace – odborné učebny, venkovní prostranství, zázemí pro pedagogy, školní klub, školní družiny
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.12.2022 16.01.2023 10:00
Dodávka výpočetní techniky - informatika a robotika 2022
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.11.2022 21.11.2022 10:00
Nové hlavní el. rozvody objektu ZŠ Chomutov, Školní 1480
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.10.2022 08.11.2022 09:00
Oplocení v areálu zimního stadionu, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2022 02.11.2022 09:00
Rekonstrukce ulice Arbesova, Chomutov – 2. etapa
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.10.2022 09.11.2022 09:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2023 na území Městských lesů Chomutov
Městské lesy Chomutov
nadlimitní Vyhodnoceno 14.10.2022 18.11.2022 09:00
všechny zakázky