Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Velkoobjemové kontejnery
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 28.08.2019 11:00
Zpracování dokumentace na rekonstrukci a zateplení budovy Mateřské školy Zahradní 5185 v Chomutově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 26.08.2019 09:00
Zpracování dokumentace na rekonstrukci a zateplení budovy Mateřské školy Palackého 4057 a 4059 v Chomutově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 26.08.2019 09:00
Evaluace projektu „Podpora sociálního začleňování obyvatel v Chomutově pro oblast sociálního bydlení, dluhové problematiky a podpory ohrožených rodin“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 20.08.2019 10:00
Osobní vozidlo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2019 26.08.2019 11:00
Multifunkční hřiště a agility - Zadní Vinohrady, Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2019 13.08.2019 10:00
Projektová dokumentace – Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2019 16.08.2019 09:00
Zajištění podpůrných služeb metropolitní sítě pro statutární město Chomutov 2019-2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.07.2019 07.08.2019 10:00
Územní studie č. 10 na území městské části Chomutov – Válcovny
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.07.2019 31.07.2019 13:00
Mobilní lisovací kontejner
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.07.2019 05.08.2019 11:00
Zpracování projektové dokumentace na odvodnění dešťových vod Na Moráni a U Větrného mlýna.
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2019 24.07.2019 10:00
Kamerový systém - Novostavba parkoviště Kamenný Vrch, Chomutov.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2019 18.07.2019 10:00
Sadové úpravy - Rekonstrukce ulice Bezručova v úseku Zborovská - Bachmačská, Chomutov.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2019 18.07.2019 10:00
Rekonstrukce ulice Tomáše ze Štítného v úseku Mostecká - Přemyslova, Chomutov.
podlimitní Vyhodnoceno 02.07.2019 19.07.2019 13:00
Rekonstrukce sídliště Za Zborovskou, 1. etapa - Rekonstrukce ulice Bezručova v úseku Zborovská - Bachmačská, Chomutov.
podlimitní Vyhodnoceno 02.07.2019 19.07.2019 12:00
všechny zakázky