Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera - B1 Přemyslova
podlimitní Příjem nabídek 05.05.2021 04.06.2021 10:00
„Jižní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – D Mostecká“
podlimitní Příjem nabídek 05.05.2021 04.06.2021 11:00
Chomutov, Hornická 4387-rekonstrukce bazénu ZŠ
podlimitní Příjem nabídek 05.05.2021 24.05.2021 10:00
Havarijní pojištění vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 20.05.2021 13:00
„Dodávka sena jako krmiva pro zvířata pro Zoopark Chomutov“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 18.05.2021 13:00
Dodávka posypové soli
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2021 24.05.2021 11:00
Zkapacitnění dešťové kanalizace Chomutov - Březenecká
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 11.05.2021 09:00
PTK_Jižní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – D Mostecká
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.04.2021 29.04.2021 12:00
PTK_Západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – B1 Přemyslova
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.04.2021 29.04.2021 12:00
Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2021 07.05.2021 10:00
Chomutov, Hornická 4387 - rekonstrukce bazénu ZŠ
mimo režim ZZVZ Hodnocení 23.04.2021 29.04.2021 12:00
Provádění kremací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.04.2021 11.05.2021 11:00
Zajištění služeb spočívajících ve výkonu funkce technického dozoru investora pro investiční akci Rekonstrukce lávky přes Chomutovku u tenisových kurtů, Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2021 04.05.2021 09:00
Rekonstrukce lávky přes Chomutovku u tenisových kurtů, Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2021 27.04.2021 09:00
Dodávka naftových autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
nadlimitní Příjem nabídek 13.04.2021 31.05.2021 10:00
všechny zakázky