Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění služeb technického dozoru investora pro investiční akci "Novostavba parkoviště Kamenný Vrch, Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2019 06.05.2019 09:00
Multifunkční hřiště a agility - Zadní Vinohrady, Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2019 06.05.2019 10:00
Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Školní 1480/61, 430 01 Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2019 25.04.2019 10:00
Dodávka vozidla pro Základní uměleckou školu Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2019 17.04.2019 10:00
Oprava podchodu pod silnicí I/13 na sídlišti Písečná, k. ú. Chomutov I.
podlimitní Hodnocení 03.04.2019 24.04.2019 11:00
Oprava podchodu pod silnicí I/13 na sídlišti Březenecká, k. ú. Chomutov I.
podlimitní Hodnocení 03.04.2019 24.04.2019 10:00
Rekonstrukce ulice Husova v úseku Bezručova - Jiráskova - I. etapa, Chomutov
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2019 26.04.2019 10:00
Oprava elektroinstalace v budově MŠ ul. Dostojevského 4154, 43001 Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2019 03.04.2019 10:00
Dodávka licencí produktů Microsoft dle licenčního programu pro řešení ve vzdělávání EES (Enrollment for education solutions) na období 2019 - 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2019 05.04.2019 10:00
Vozidlo pro svoz odpadu
podlimitní Vyhodnoceno 25.03.2019 15.04.2019 09:00
Dodávka posypové soli
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2019 08.04.2019 11:00
Oprava prostor bytu na učebny v budově MŠ Zahradní 5184, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.03.2019 01.04.2019 10:00
Nákladní vozidlo - hákový nosič kontejnerů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.03.2019 03.04.2019 11:00
Novostavba parkoviště Kamenný vrch, Chomutov.
podlimitní Hodnocení 20.03.2019 12.04.2019 10:00
Dodávka dvou OA Škoda Octavia combi
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.03.2019 01.04.2019 10:00
všechny zakázky