Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2021 07.10.2021 13:30
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 - Oprava střechy - Etapa A a B
podlimitní Příjem nabídek 10.09.2021 01.10.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace k připravované VZ pod názvem "ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 – Oprava střechy – Etapa A a B"
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.08.2021 20.08.2021 13:00
Revitalizace hřiště na sídlišti Zahradní, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.08.2021 23.08.2021 09:00
Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému Statutárního města Chomutova
podlimitní Hodnocení 04.08.2021 20.08.2021 10:00
Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově
podlimitní Hodnocení 13.07.2021 13.08.2021 10:00
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Chomutov
podlimitní Vyhodnoceno 01.07.2021 23.07.2021 10:00
Dodávka a správa decentralizovaných zařízení
nadlimitní Vyhodnoceno 10.06.2021 04.08.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace k připravované VZ Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově
mimo režim ZZVZ Hodnocení 10.06.2021 17.06.2021 13:00
Dodávka osobního automobilu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2021 21.06.2021 10:00
PTK_Dodávka a správa decentralizovaných zařízení
mimo režim ZZVZ Hodnocení 31.05.2021 04.06.2021 12:00
Západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera - B1 Přemyslova
podlimitní Vyhodnoceno 05.05.2021 17.06.2021 10:00
„Jižní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – D Mostecká“
podlimitní Vyhodnoceno 05.05.2021 17.06.2021 11:00
PTK_Jižní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – D Mostecká
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 27.04.2021 29.04.2021 12:00
PTK_Západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – B1 Přemyslova
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 27.04.2021 29.04.2021 12:00
všechny zakázky