Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pokročilé digitální technologie - Robotika a programování
Základní škola Chomutov, Školní 1480
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2023 15.12.2023 13:00
Systém dopouštění Kamencového jezera
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2023 13.12.2023 09:00
IT vybavení 8 pro ZŠ Písečná 5144
Základní škola Chomutov, Písečná 5144
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2023 15.12.2023 12:00
Komunální vozidlo do 3,5 t s lisovací nástavbou
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 27.11.2023 14.12.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova 4881
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2023 29.11.2023 13:00
Zajištění služeb spočívajících v koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro investiční akci „Odvodnění areálů Technických služeb města Chomutova - lokality U Větrného mlýna a Na Moráni
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2023 27.11.2023 11:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „Odvodnění areálů Technických služeb města Chomutova - lokality U Větrného mlýna a Na Moráni
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2023 27.11.2023 11:00
Nákup 3 kusů elektromobilů MMCH
Statutární město Chomutov
podlimitní Hodnocení 24.10.2023 09.11.2023 10:00
Svozové vozidlo pro bioodpad
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Vyhodnoceno 23.10.2023 23.11.2023 10:00
Prevence digitální propasti
Základní škola Chomutov, Zahradní 5265
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.10.2023 02.11.2023 00:00
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.10.2023 07.11.2023 00:00
Přeložka optických kabelů páteřní trasy etapa 1-9
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2023 25.10.2023 10:00
Odvodnění areálu Technických služeb města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna
Statutární město Chomutov
podlimitní Vyhodnoceno 03.10.2023 30.10.2023 10:00
Odvodnění areálu Technických služeb města Chomutova - lokalita Na Moráni
Statutární město Chomutov
podlimitní Vyhodnoceno 03.10.2023 27.10.2023 10:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2024 na území Městských lesů Chomutov
Městské lesy Chomutov
nadlimitní Vyhodnoceno 21.09.2023 31.10.2023 08:00
všechny zakázky