Veřejné zakázky města Chomutova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Chomutov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pracovní plošina na automobilovém podvozku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2021 22.03.2021 11:00
Nákup osobního automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2021 30.04.2021 14:00
Rekonstrukce komunikace Zd. Štěpánka, Chomutov.
podlimitní Příjem nabídek 19.02.2021 18.03.2021 10:00
Dodávka obalovaných směsí pro rok 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2021 18.03.2021 11:00
Dodávka výpočetní techniky 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2021 15.02.2021 10:00
Užitková vozidla
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.12.2020 21.01.2021 11:00
Poskytování služeb fyzické ostrahy, ochrany a kontroly na objektu DPS Merkur, Chomutov
nadlimitní Hodnocení 07.12.2020 11.01.2021 10:00
IT vybavení 2 pro ZŠ Písečná 5144
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.11.2020 12.11.2020 10:00
Dodání výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2020 18.09.2020 11:00
Výtahy v Domově pro seniory Písečná – výměna manuálně otevíratelných dveří za automatické
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.09.2020 11.09.2020 10:00
Dodávka výpočetní techniky - notebooky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.08.2020 09.09.2020 12:00
Vybavení školy IT technikou pro ZŠ ul. Kadaňská 2334 v Chomutově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2020 07.09.2020 15:00
Odstranění objektu na parcele č. 4174, k.ú. Chomutov I
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.08.2020 20.08.2020 11:00
„ZUŠ Chomutov - Oprava třídy č. 3 a 4 včetně přilehlé chodby“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2020 25.06.2020 12:00
Oprava sociálního zařízení ve 2.NP, pavilonu A v ZŠ ul.Písečná 5144, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.04.2020 20.04.2020 10:00
všechny zakázky