Profil zadavatele: Statutární město Chomutov

  • Název: Statutární město Chomutov
  • IČO: 00261891
  • Adresa:
    Zborovská 4602
    43001 Chomutov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka system center - aplikace ke správě infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka telefonní ústředny
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce domu č.p. 224, Hálkova ulice, Chomutov
podlimitní Příjem nabídek 03.07.2024 05.08.2024 10:00
Rekonstrukce chodníků na sídlišti Písečná - I. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2024 11.07.2024 09:00
Chomutov - Doplnění VO ul. Pod Strání
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2024 09.07.2024 09:00
Park v ul. U Třešňovky v Chomutově
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2024 09.07.2024 09:00
Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro investiční akci „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Chomutova“
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2024 12.07.2024 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „Rekonstrukce objektu č.p. 224, Hálkova ul., Chomutov“
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2024 02.07.2024 10:00
Přeložka optických kabelů páteřní trasy etapa 10-12
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2024 05.07.2024 10:00
Rekonstrukce vodní nádrže POHRANIČNÍ RYBNÍK, Hora Svatého Šebestiána
podlimitní Vyhodnoceno 04.06.2024 20.06.2024 10:00
Rekonstrukce dětského hřiště v ul. Karolíny Světlé, Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2024 05.06.2024 15:00
Dodávka gastrotechnologie a rekonstrukce kuchyně ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova 4881
nadlimitní Hodnocení 27.05.2024 10.07.2024 10:00
Modernizace výtahu-Dům s pečovatelskou službou Merkur, Chomutov
podlimitní Vyhodnoceno 24.05.2024 13.06.2024 10:00
Rozšíření MAN CV: Horní Ves, Chomutov – III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2024 28.05.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››