Profil zadavatele: Statutární město Chomutov

  • Název: Statutární město Chomutov
  • IČO: 00261891
  • Adresa:
    Zborovská 4602
    43001 Chomutov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka system center - aplikace ke správě infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka telefonní ústředny
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu domova pro seniory Písečná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 02.12.2021 09:00
Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2021 09.12.2021 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 – Oprava střechy – Etapa A a B“
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2021 01.12.2021 09:00
Rekonstrukce povrchu hřiště s běžeckou dráhou, ZŠ Školní
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.10.2021 09.11.2021 09:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2022
nadlimitní Zadáno 26.10.2021 26.10.2021 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022
nadlimitní Zadáno 19.10.2021 19.10.2021 10:00
Rekonstrukce chodníku v ulici Lipská, Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2021 26.10.2021 09:00
Předběžná tržní konzultace k připravované zakázce „Stavební úpravy na základních školách v Chomutově - část A a B"
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 01.10.2021 08.10.2021 13:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci Revitalizace budovy v ul. Chelčického č.p. 98 v Chomutově
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2021 12.10.2021 10:00
Krytá kontejnerová stání ve vnitrobloku ul. Zd. Štěpánka, Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2021 04.10.2021 09:00
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 - Oprava střechy - Etapa A a B
podlimitní Hodnocení 10.09.2021 01.10.2021 10:00
Zajištění podpůrných služeb metropolitní sítě pro Statutární město Chomutov 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2021 10.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››