Profil zadavatele: Statutární město Chomutov

  • Název: Statutární město Chomutov
  • IČO: 00261891
  • Adresa:
    Zborovská 4602
    43001 Chomutov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka system center - aplikace ke správě infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka telefonní ústředny
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci "Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2024 23.04.2024 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci "Obnova povrchu vozovky v ul. 17. listopadu, Chomutov"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2024 23.04.2024 10:00
Obnova povrchu ulic - křižovatka ulic Zahradní a Písečná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 22.04.2024 09:00
Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov - objekty SO 2, SO 3, SO 5
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2024 17.04.2024 09:00
Výstavba chodníku v ul. Elišky Krásnohorské, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2024 11.04.2024 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení - Statutární město Chomutov - 1. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2024 22.04.2024 10:00
Rekonstrukce vodní nádrže POHRANIČNÍ RYBNÍK, Hora Svatého Šebestiána
podlimitní Hodnocení 06.03.2024 25.03.2024 10:00
Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov
podlimitní Hodnocení 01.03.2024 20.03.2024 10:00
MOBILNÍ SKATEPARK CHOMUTOV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.02.2024 06.03.2024 23:59
Distribuce Chomutovských novin 2024-2025
podlimitní Příjem nabídek 20.02.2024 19.04.2024 12:00
Výměna povrchu víceúčelového hřiště – havarijní stav
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2024 22.02.2024 09:00
Rekonstrukce vnější ochrany před bleskem budovy magistrátu města.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2024 29.02.2024 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››