Profil zadavatele: Statutární město Chomutov

  • Název: Statutární město Chomutov
  • IČO: 00261891
  • Adresa:
    Zborovská 4602
    43001 Chomutov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Unikátní herní prvek v Zooparku, Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2021 14.10.2021 09:00
Předběžná tržní konzultace k připravované zakázce „Stavební úpravy na základních školách v Chomutově - část A a B"
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.10.2021 08.10.2021 13:00
Krytá kontejnerová stání ve vnitrobloku ul. Zd. Štěpánka, Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2021 04.10.2021 09:00
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 - Oprava střechy - Etapa A a B
podlimitní Zadáno 10.09.2021 01.10.2021 10:00
Zajištění podpůrných služeb metropolitní sítě pro Statutární město Chomutov 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2021 10.09.2021 10:00
Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 1.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2021 02.09.2021 09:00
Rekonstrukce ulice Resslova, Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2021 02.09.2021 09:00
Rekonstrukce chodníku a VO v ul. Čechova a Spořická, Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2021 30.08.2021 09:00
Zajištění dodávky užitkové vody pro Zoopark Chomutov v zimním období
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 31.08.2021 09:00
Předběžná tržní konzultace k připravované VZ pod názvem "ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 – Oprava střechy – Etapa A a B"
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.08.2021 20.08.2021 13:00
Revitalizace hřiště na sídlišti Zahradní, Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2021 23.08.2021 09:00
Strojní pokládka asfaltového frézovaného materiálu v ulicích U Třešňovky, Na Lucině, Pod Strážištěm, Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2021 23.07.2021 09:00
Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově
podlimitní Zadáno 13.07.2021 13.08.2021 10:00
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Chomutov
podlimitní Zadáno 01.07.2021 23.07.2021 10:00
Oprava střešního pláště kostela sv. Ignáce v Chomutově
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2021 29.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016