Veřejná zakázka: Zpracování plánu ÚSES pro ORP Chomutov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1300
Systémové číslo: P21V00000073
Spisová značka: SZ MMCH/85584/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.07.2021
Nabídku podat do: 23.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování plánu ÚSES pro ORP Chomutov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování plánu územního systému ekologické stability (dále též „ÚSES“) pro ORP Chomutov, jehož součástí je aktualizace vymezení systému ekologické stability s nadstavbou vyhotovení problémové mapy a datové části a GIS projektu aplikovatelného do GIS prostředí města.
Cílem je vytvoření jednotného systému, který na základě aktuálního stavu krajiny zpřesní vymezení skladebních částí ÚSES všech hierarchických úrovní jakožto sítě přírodě blízkých ekosystémů udržujících přírodní rovnováhu.
Postup zpracování plánu ÚSES je rámcově rozvržen do tří etap:
1. etapa - shromáždění podkladů, průzkumy a rozbory
2. etapa - zpracování návrhu
3. etapa - projednání, konečná verze dokumentace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: OVV-ÚVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky