Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování plánu ÚSES pro ORP Chomutov
Odesílatel Iveta Kozáková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2021 07:15:08
Číslo jednací ve SpSl MMCH/88080/2021
ID ve SpSl MMCHZ210008391
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
vyzýváme Vás k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Veškeré dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou umístěny na webovém odkazu
https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_1300.html

S pozdravem

Ing. Iveta Kozáková, OVV, úsek VZ


Přílohy
- Výzva k podání nabídek (1).pdf (1.06 MB)