Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka system center - aplikace ke správě infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka telefonní ústředny
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu
VZ malého rozsahu Zadáno
Předběžná tržní konzultace k připravované VZ Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 13.01.2022 20.01.2022 12:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „Základní školy Chomutov – stavební práce – odborné učebny cizí jazyk, přírodní vědy, řemesla – část A, část B"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.12.2021 13.01.2022 10:00
Výzva k podání nabídky č. 3 v kategorii 002 – Těžba dřeva harvestorem
nadlimitní Zadáno 14.12.2021 04.01.2022 09:00
Stavební úpravy na základních školách v Chomutově - část A; část B
podlimitní Příjem nabídek 08.12.2021 24.01.2022 13:00
Infrastruktura ZŠ Chomutov – odborné učebny – strukturovaná kabeláž
nadlimitní Příjem nabídek 07.12.2021 19.01.2022 10:00
Dodávka vozidla IVECO pro statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.12.2021 07.01.2022 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu domova pro seniory Písečná
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.11.2021 02.12.2021 09:00
Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov
podlimitní Hodnocení 22.11.2021 20.12.2021 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 – Oprava střechy – Etapa A a B“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.11.2021 01.12.2021 09:00
Pojištění motorových vozidel pro roky 2022 a 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2021 30.11.2021 11:00
Revize elektro na zařízení VO a objektech TSmCH ro rok 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 24.11.2021 11:00
Sekání travnatých ploch
nadlimitní Vyhodnoceno 09.11.2021 13.12.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››