Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka system center - aplikace ke správě infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka telefonní ústředny
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu
VZ malého rozsahu Zadáno
Platební elektronické benefitní karty cafeteria pro zaměstnance statutárního města Chomutova a MěPo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2019 04.12.2019 10:00
Svislé dopravní značení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2019 04.12.2019 11:00
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2019 03.12.2019 13:30
Platební bezhotovostní automaty
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.11.2019 19.11.2019 10:00
IS automatizované správy dopravních přestupků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 21.11.2019 10:00
Revize elektro na zařízení VO a Objektech TSmCH pro rok 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 20.11.2019 11:00
"Oprava kompozitních mol č. 1 - 8 na Kamencovém jezeře"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.11.2019 11.11.2019 12:00
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2019 12.11.2019 13:30
Pořízení vyvážeče pro Městské lesy Chomutov
podlimitní Vyhodnoceno 17.10.2019 04.11.2019 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021
nadlimitní Zadáno 14.10.2019 15.10.2019 00:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021
podlimitní Zadáno 14.10.2019 15.10.2019 00:00
Pojištění motorových vozidel pro rok 2020 resp. 2020-2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2019 23.10.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20  ››