Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka system center - aplikace ke správě infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka telefonní ústředny
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu
VZ malého rozsahu Zadáno
Modernizace rozvodů NN – Náměstí 1. Máje, Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2020 11.06.2020 10:00
Modulární dráha pumptrack na p.p.č. 307/1, k.ú. Chomutov I
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2020 09.06.2020 12:00
Sanace školní družiny – 1.NP ZŠ Na Příkopech v Chomutově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 09.06.2020 12:00
Opravy venkovních prostor Útulku pro psy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2020 27.05.2020 10:00
Navýšení počtu parkovacích stání v ulici Cihlářská, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2020 21.05.2020 09:00
Navýšení počtu parkovacích míst v ulici Mostecká - II. etapa., část elektro Objekt -osvětlení pozemní komunikace, Objekt - osvětlení dvou přechodů pro chodce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2020 22.05.2020 09:00
Navýšení počtu parkovacích míst v ulici Mostecká - II. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2020 18.05.2020 09:00
Oprava hřiště v areálu ZŠ ul. Kadaňská 2334 v Chomutově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2020 11.05.2020 14:00
Oprava sociálního zařízení ve 2.NP, pavilonu A v ZŠ ul.Písečná 5144, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.04.2020 20.04.2020 10:00
Sadové úpravy - ulice Zengerova, Hornická, Ak. Heyrovského, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.04.2020 20.04.2020 09:00
Rekonstrukce ulice Tomáše ze Štítného v úseku Mostecká - Přemyslova, Chomutov - 3.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 20.04.2020 09:00
Protipovodňový varovný a informační systém statutárního města Chomutov
podlimitní Vyhodnoceno 06.04.2020 27.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››