Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
REKONSTRUKCE PODLAH NA DpS PÍSEČNÁ 5062
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2022 03.10.2022 10:00
Vytápění objektu č.p. 5989, ul. Bezručova, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.09.2022 13.09.2022 09:00
Obnova povrchu vozovky v ul. Pod Strážištěm, Chomutov – ÚSEK 2
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.08.2022 17.08.2022 09:00
Splašková kanalizace a přípojky v ulici Pod Lesem a Ve Stráni, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2022 16.08.2022 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 04.08.2022 25.08.2022 11:00
IT vybavení 5 pro ZŠ Písečná 5144
Základní škola Chomutov, Písečná 5144
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 10.08.2022 14:00
Silniční zametací stroj
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 26.07.2022 15.08.2022 10:00
Dodávka gastrotechnologie a rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Chomutov, Zahradní 5265
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 22.07.2022 26.08.2022 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
nadlimitní Zadáno 19.07.2022 19.07.2022 11:00
Dodávka výpočetní techniky - tablety 2022
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2022 11.07.2022 00:00
Silniční fréza šířky 500 mm
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 30.06.2022 04.08.2022 10:00
Odvoz a likvidace nebo využití směsného komunálního odpadu
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 28.06.2022 02.08.2022 10:00
Fotovoltaická elektrárna na budově Magistrátu města Chomutova, ul. Zborovská 4602
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 22.06.2022 27.07.2022 10:00
Nákladní vozidlo s valníkem do 3,5 t
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 07.07.2022 11:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci Rekonstukce ulice Krušnohorská, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2022 23.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››