Profil zadavatele: Městské lesy Chomutov

  • Název: Městské lesy Chomutov
  • IČO: 46790080
  • Adresa:
    Hora Svatého Šebestiána 90
    431 82 Hora Svatého Šebestiána
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_247.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-002713

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídky č. 4 v kategorii 001 - Těžba dřeva, sortimentace a vyvezení na OM harvestorovým uzlem
nadlimitní Zadáno 27.04.2022 10.05.2022 08:00
Výzva k podání nabídky č. 3 v kategorii 002 – Těžba dřeva harvestorem
nadlimitní Zadáno 14.12.2021 04.01.2022 09:00
Dodávka sazenic pro jarní zalesňování 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2021 06.01.2022 09:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2022 na území Městských lesů Chomutov
nadlimitní Zadáno 24.09.2021 01.11.2021 09:00
Výzva k podání nabídky č. 1 v kategorii 002 – Těžba dřeva harvestorem
nadlimitní Zadáno 19.04.2021 30.04.2021 11:00
Dodávka sazenic pro jarní zalesňování 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2021 04.02.2021 09:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2021 na území Městských lesů Chomutov
nadlimitní Zadáno 22.10.2020 09.12.2020 10:00
Dodávka sazenic pro jarní zalesňování 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2020 20.01.2020 09:00
Rekonstrukce vybraných porostů náhradních dřevin v k.ú. Jilmová a Pohraniční, LHC Chomutov
podlimitní Zadáno 12.12.2019 07.01.2020 10:00
Pořízení vyvážeče pro Městské lesy Chomutov
podlimitní Zadáno 17.10.2019 04.11.2019 10:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2020 na území Městských lesů Chomutov
nadlimitní Zadáno 04.09.2019 11.10.2019 10:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2019 na území Městských lesů Chomutov
nadlimitní Zadáno 06.09.2018 16.10.2018 12:00
Umělá obnova a výstavba oplocenek v rámci rekonstrukce PND ve vybraných porostech na LHC Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 18.06.2018 09:00
Snížení zakmenění a příprava půdy v rámci rekonstrukce PND ve vybraných porostech na LHC Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 04.06.2018 09:00
Stavební úpravy lesní cesty pod Partyzánem, Chomutov
podlimitní Zadáno 14.05.2018 31.05.2018 11:10
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››