Profil zadavatele: Městské lesy Chomutov

  • Název: Městské lesy Chomutov
  • IČO: 46790080
  • Adresa:
    Hora Svatého Šebestiána 90
    431 82 Hora Svatého Šebestiána
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_247.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-002713

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba oplocenek ve vybraných porostech LHC Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2024 12.02.2024 09:00
Výzva k podání nabídky č. 12 v kategorii 001 - Těžba dřeva, sortimentace a vyvezení na OM harvestorovým uzlem
nadlimitní Zadáno 22.11.2023 05.12.2023 09:00
Výzva k podání nabídky č. 11 v kategorii 002 – Těžba dřeva harvestorem
nadlimitní Zadáno 22.11.2023 05.12.2023 09:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2024 na území Městských lesů Chomutov
nadlimitní Zadáno 21.09.2023 31.10.2023 08:00
Pořízení užitkového terénního automobilu 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023 19.06.2023 08:00
Výzva k podání nabídky č. 10 v kategorii 001 – Těžba dřeva, sortimentace a vyvezení na OM harvestorovým uzlem
nadlimitní Zadáno 03.04.2023 17.04.2023 09:00
Výzva k podání nabídky č. 9 v kategorii 001 – Těžba dřeva, sortimentace a vyvezení na OM harvestorovým uzlem
nadlimitní Zadáno 19.01.2023 06.02.2023 10:00
Výzva k podání nabídky č. 8 v kategorii 002 – Těžba dřeva harvestorem
nadlimitní Zadáno 09.01.2023 23.01.2023 09:00
Dodávka sazenic pro jarní zalesňování 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2023 19.01.2023 09:00
Sněžný pluh pro Městské lesy Chomutov
podlimitní Zadáno 03.01.2023 20.01.2023 09:00
Pořízení lesnické techniky pro Městské lesy Chomutov
podlimitní Zadáno 14.11.2022 12.12.2022 10:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2023 na území Městských lesů Chomutov
nadlimitní Zadáno 14.10.2022 18.11.2022 09:00
Výzva k podání nabídky č. 7 v kategorii 001 - Těžba dřeva, sortimentace a vyvezení na OM harvestorovým uzlem
nadlimitní Zadáno 07.09.2022 23.09.2022 09:00
Výzva k podání nabídky č. 6 v kategorii 002 – Těžba dřeva harvestorem
nadlimitní Zadáno 07.09.2022 23.09.2022 09:00
Výzva k podání nabídky č. 5 v kategorii 001 - Těžba dřeva, sortimentace a vyvezení na OM harvestorovým uzlem
nadlimitní Zadáno 26.05.2022 06.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››