Profil zadavatele: Městské lesy Chomutov

  • Název: Městské lesy Chomutov
  • IČO: 46790080
  • Adresa:
    Hora Svatého Šebestiána 90
    431 82 Hora Svatého Šebestiána
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_247.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-002713

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sněžný pluh pro Městské lesy Chomutov
podlimitní Hodnocení 03.01.2023 20.01.2023 09:00
Pořízení lesnické techniky pro Městské lesy Chomutov
podlimitní Zadáno 14.11.2022 12.12.2022 10:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2023 na území Městských lesů Chomutov
nadlimitní Vyhodnoceno 14.10.2022 18.11.2022 09:00
Výzva k podání nabídky č. 7 v kategorii 001 - Těžba dřeva, sortimentace a vyvezení na OM harvestorovým uzlem
nadlimitní Zadáno 07.09.2022 23.09.2022 09:00
Výzva k podání nabídky č. 6 v kategorii 002 – Těžba dřeva harvestorem
nadlimitní Zadáno 07.09.2022 23.09.2022 09:00
Výzva k podání nabídky č. 5 v kategorii 001 - Těžba dřeva, sortimentace a vyvezení na OM harvestorovým uzlem
nadlimitní Zadáno 26.05.2022 06.06.2022 10:00
Výzva k podání nabídky č. 4 v kategorii 001 - Těžba dřeva, sortimentace a vyvezení na OM harvestorovým uzlem
nadlimitní Zadáno 27.04.2022 10.05.2022 08:00
Výzva k podání nabídky č. 3 v kategorii 002 – Těžba dřeva harvestorem
nadlimitní Zadáno 14.12.2021 04.01.2022 09:00
Dodávka sazenic pro jarní zalesňování 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2021 06.01.2022 09:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2022 na území Městských lesů Chomutov
nadlimitní Zadáno 24.09.2021 01.11.2021 09:00
Výzva k podání nabídky č. 1 v kategorii 002 – Těžba dřeva harvestorem
nadlimitní Zadáno 19.04.2021 30.04.2021 11:00
Dodávka sazenic pro jarní zalesňování 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2021 04.02.2021 09:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2021 na území Městských lesů Chomutov
nadlimitní Zadáno 22.10.2020 09.12.2020 10:00
Dodávka sazenic pro jarní zalesňování 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2020 20.01.2020 09:00
Rekonstrukce vybraných porostů náhradních dřevin v k.ú. Jilmová a Pohraniční, LHC Chomutov
podlimitní Zadáno 12.12.2019 07.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››