Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka system center - aplikace ke správě infrastruktury
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka telefonní ústředny
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Rámcová dohoda na dodávky motorové nafty
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2024 20.06.2024 10:00
Havarijní pojištění vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2024 27.06.2024 13:30
Rekonstrukce vodní nádrže POHRANIČNÍ RYBNÍK, Hora Svatého Šebestiána
Statutární město Chomutov
podlimitní Příjem nabídek 04.06.2024 20.06.2024 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „Rekonstrukce objektu č.p. 224, Hálkova ul., Chomutov“
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zrušeno 30.05.2024 10.06.2024 10:00
Rekonstrukce dětského hřiště v ul. Karolíny Světlé, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2024 05.06.2024 15:00
Dodávka gastrotechnologie a rekonstrukce kuchyně ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova 4881
Statutární město Chomutov
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2024 10.07.2024 10:00
Modernizace výtahu-Dům s pečovatelskou službou Merkur, Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Hodnocení 24.05.2024 13.06.2024 10:00
Výzva č.16 pro dodávky motorové nafty
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 23.05.2024 28.05.2024 10:00
Vozidlo pro mytí a dezinfekci odpadových nádob a kontejnerů
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2024 25.06.2024 10:00
Rozšíření MAN CV: Horní Ves, Chomutov – III. etapa
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2024 28.05.2024 09:00
Změna užívání 1. NP na prádelnu a 2. NP na klub seniorů, objekt Kostnická 4088, Chomutov
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 16.05.2024 04.06.2024 10:00
Dodávka vozidla kategorie M1 pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2024 06.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››