Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka system center - aplikace ke správě infrastruktury
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka telefonní ústředny
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci "Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov"
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2024 23.04.2024 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci "Obnova povrchu vozovky v ul. 17. listopadu, Chomutov"
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2024 23.04.2024 10:00
Obnova povrchu ulic - křižovatka ulic Zahradní a Písečná
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 22.04.2024 09:00
Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov - objekty SO 2, SO 3, SO 5
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2024 17.04.2024 09:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2025 - 31.12.2026
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
nadlimitní Zadáno 08.04.2024 08.04.2024 13:30
Rámcová dohoda na dodávku hraček a ostatní doplňkový sortiment pro prodej v zooshopu
Zoopark Chomutov, p. o.
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 06.05.2024 10:00
Multifunkční vozidlo pro svoz odpadu
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 06.05.2024 10:00
Výstavba chodníku v ul. Elišky Krásnohorské, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2024 11.04.2024 09:00
Posypová sůl pro rok 2024
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2024 16.04.2024 11:00
Skupinové pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2024 02.04.2024 13:30
Rekonstrukce veřejného osvětlení - Statutární město Chomutov - 1. etapa
Statutární město Chomutov
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2024 22.04.2024 10:00
Rekonstrukce vodní nádrže POHRANIČNÍ RYBNÍK, Hora Svatého Šebestiána
Statutární město Chomutov
podlimitní Hodnocení 06.03.2024 25.03.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››