Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka system center - aplikace ke správě infrastruktury
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka telefonní ústředny
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Pokročilé digitální technologie - Robotika a programování
Základní škola Chomutov, Školní 1480
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2023 15.12.2023 13:00
Systém dopouštění Kamencového jezera
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2023 13.12.2023 09:00
Výzva č.12 pro dodávky motorové nafty
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 01.12.2023 06.12.2023 11:00
IT vybavení 8 pro ZŠ Písečná 5144
Základní škola Chomutov, Písečná 5144
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2023 15.12.2023 12:00
Komunální vozidlo do 3,5 t s lisovací nástavbou
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 27.11.2023 14.12.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova 4881
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2023 29.11.2023 13:00
Zajištění služeb spočívajících v koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro investiční akci „Odvodnění areálů Technických služeb města Chomutova - lokality U Větrného mlýna a Na Moráni
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2023 27.11.2023 11:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „Odvodnění areálů Technických služeb města Chomutova - lokality U Větrného mlýna a Na Moráni
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2023 27.11.2023 11:00
Projekční činnosti pro modernizace trakčních vedení Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2023 27.11.2023 10:00
Tablety pro ZŠ
Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2023 29.11.2023 15:00
Pojištění motorových vozidel pro roky 2024 a 2025
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2023 30.11.2023 11:00
Nákup 3 kusů elektromobilů MMCH
Statutární město Chomutov
podlimitní Hodnocení 24.10.2023 09.11.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››