Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 01.07.2021 23.07.2021 10:00
Multifunkční vozidlo pro svoz odpadu
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 29.06.2021 02.08.2021 10:00
Oprava střešního pláště kostela sv. Ignáce v Chomutově
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2021 29.06.2021 09:00
Dodávka a správa decentralizovaných zařízení
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 10.06.2021 04.08.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace k připravované VZ Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově
Statutární město Chomutov
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.06.2021 17.06.2021 13:00
Krytá kontejnerová stání v ulicích Gerstnerova, Zengerova, Hornická, Ak. Heyrovského, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 17.06.2021 09:00
Správa a údržba kamerového systému v rámci Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. 2021–2025
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 21.06.2021 10:00
Oprava plynové kotelny MŠ ul.Blatenská 4879
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2021 17.06.2021 10:00
Dodávka naftových autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
nadlimitní Zadáno 07.06.2021 19.07.2021 10:00
PTK_Dodávka a správa decentralizovaných zařízení
Statutární město Chomutov
mimo režim ZZVZ Zadáno 31.05.2021 04.06.2021 12:00
Dodávka výpočetní techniky - OSV
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2021 16.06.2021 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci Západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera - B1 Přemyslova
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 07.06.2021 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „Jižní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – D1 Mostecká
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 07.06.2021 10:00
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA PODNÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ HOSTINSKÉ ČINNOSTI MĚSTSKÉ DIVADLO CHOMUTOV
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 15.06.2021 11:00
Oprava střechy haly posypového materiálu
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 07.06.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016