Profil zadavatele: Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895

  • Název: Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
  • IČO: 46789685
  • Adresa:
    Na Příkopech 895
    430 01 Chomutov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_256.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Prevence digitální propasti
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2023 28.07.2023 00:00
multifunkční varná pánev
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2023 20.02.2023 11:00
digitální učební pomůcky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2022 15.11.2022 11:00
mobilní technologie pro žáky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2022 15.11.2022 11:00
dodávka venkovní stínící techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2022 08.11.2022 11:00
poptávka po dvou interaktivních tabulích s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.07.2016 20.07.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016