Veřejná zakázka: Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Jánského, Chomutov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1535
Systémové číslo: P23V00000019
Spisová značka: SZ MMCH/19463/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-025778
Datum zahájení: 10.02.2023
Nabídku podat do: 22.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Jánského, Chomutov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
2.2 Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících komunikací v ulici Dr. Jánského v Chomutově, úsek ul. Spořická - Edisonova. Celková délka řešeného úseku je 271,6 m. V rámci stavby budou vybudovány krátké úseky chodníků, dále bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.

Návrh stavby vychází ze současného stavu a zásadně nemění jeho využití. Rozsah komunikace zůstává stávající. Nově jsou doplňovány nové úseky chodníků. Stávající plochy pro parkování, vjezdy a přístupy na sousední pozemky zůstanou zachovány.

Vzhledem k charakteru stavby a následného provozu se nepředpokládají změny charakteristiky vodního režimu daného území. Dešťová voda z povrchu zpevněných ploch bude nadále odváděna příčným a podélným spádem do stávajících uličních vpustí. Rozsah zpevněných ploch se výrazně nemění, odtokové poměry zůstanou v drtivé míře zachovány.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: OVV-ÚVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky