Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nábytkové vybavení interiéru recepce kempu, Kamencové jezero
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2023 07.09.2023 09:00
Geodetické zaměření „Rekreační areál a přírodní rezervace Pražská pole, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.08.2023 08.09.2023 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci "Oprava vnějšího zateplovacího systému AQUASVĚT Chomutov"
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2023 17.08.2023 09:00
Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká – III. etapa
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2023 10.08.2023 09:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Chomutova
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 31.07.2023 03.04.2024 10:00
PTK_Test racionality k projektu rozvoje neveřejné sítě veřejné správy na území SMCH
Statutární město Chomutov
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 26.07.2023 16.08.2023 15:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2024 - 31.12.2024
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
nadlimitní Zadáno 24.07.2023 24.07.2023 14:30
Dodávka elektřiny na období 01.01.2024 - 31.12.2024
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 19.07.2023 19.07.2023 12:40
Dodávka zemního plynu na období 01.01.2024 - 31.12.2024
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 19.07.2023 19.07.2023 12:00
Prevence digitální propasti
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2023 28.07.2023 00:00
Obnova povrchu ulic Pod Lesem, Ve Stráni, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2023 24.07.2023 09:00
Oprava lávky L-16 - most přes ulici Stromovka, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2023 13.07.2023 09:00
Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby pro projekt "Rekreační areál a přírodní rezervace Pražská pole, Chomutov"
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 03.07.2023 31.07.2023 10:00
Oprava staveb čtyř měníren DPCHJ a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2023 13.07.2023 09:00
Dodávka herních prvků z EPDM, včetně dopadových ploch EPDM, úpravy terénu v součásti MŠ Školní Pěšina 5212, Chomutov
Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2023 14.07.2023 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016