Veřejná zakázka: Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Chomutova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1617
Systémové číslo: P23V00000101
Spisová značka: SZ MMCH/99927/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-034121
Datum zahájení: 31.07.2023
Žádost o účast podat do: 01.09.2023 11:00
Předběžnou nabídku podat do: 06.03.2024 10:00
Nabídku podat do: 03.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Chomutova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektech zadavatele metodou EPC.
Jedná se o komplexní veřejnou zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků realizovaných energeticky úsporných opatření (po dobu nejméně 12 let), přičemž dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, poskytne zadavateli smluvní záruky za dosažení smluvně stanovených úspor energie a za dosažení očekávaných ekonomických přínosů projektu. Dodavatel sám navrhne konkrétní energeticky úsporná opatření a zahrne je do projektu EPC, který následně v objektech zrealizuje. Součástí tohoto projektu je realizace tzv. povinných opatření specifikovaných v čl. 2.6 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zvolil JŘSU z důvodu podle § 60 odst. 1 písm. b) ZZVZ, jelikož se jedná o veřejnou zakázku a plnění, které je zcela komplexního a celkově složitého charakteru – typickým rysem EPC projektů je totiž skutečnost, že úspor lze dosáhnout pomocí technicky odlišných řešení, někdy inovativních, resp. odlišně strukturovaného portfolia služeb, které navrhuje dodavatel. Právě s ohledem na tato odlišná technická řešení nelze předem plně specifikovat požadavky zadavatele na technické provedení, které budou dodavatelé navrhovat samostatně.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: OVV-ÚVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky