Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Chomutova
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektech zadavatele metodou EPC.
Jedná se o komplexní veřejnou zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků realizovaných energeticky úsporných opatření (po dobu nejméně 12 let), přičemž dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, poskytne zadavateli smluvní záruky za dosažení smluvně stanovených úspor energie a za dosažení očekávaných ekonomických přínosů projektu. Dodavatel sám navrhne konkrétní energeticky úsporná opatření a zahrne je do projektu EPC, který následně v objektech zrealizuje. Součástí tohoto projektu je realizace tzv. povinných opatření specifikovaných v čl. 2.6 zadávací dokumentace.
Místo plnění: Chomutov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 01.09.2023 11:00
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 31.07.2023 09:15
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):