Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka montážní plošiny pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2021 08.11.2021 10:00
Zajištění ostrahy majetku a osob v rámci Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2021 27.10.2021 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022
nadlimitní Zadáno 19.10.2021 19.10.2021 10:00
Zřízení závorového systému na parkovacích plochách v Hálkově ulici a Starém Dvoře v Chomutově
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2021 26.10.2021 09:00
Rekonstrukce chodníku v ulici Lipská, Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2021 26.10.2021 09:00
Komunální vozidlo pro svoz odpadu 4x4
nadlimitní Zadáno 08.10.2021 15.11.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace k připravované zakázce „Stavební úpravy na základních školách v Chomutově - část A a B"
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 01.10.2021 08.10.2021 13:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci Revitalizace budovy v ul. Chelčického č.p. 98 v Chomutově
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2021 12.10.2021 10:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2022 na území Městských lesů Chomutov
nadlimitní Zadáno 24.09.2021 01.11.2021 09:00
Krytá kontejnerová stání ve vnitrobloku ul. Zd. Štěpánka, Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2021 04.10.2021 09:00
Pohřební vozidlo
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2021 06.10.2021 11:00
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2021 07.10.2021 13:30
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 - Oprava střechy - Etapa A a B
podlimitní Zadáno 10.09.2021 01.10.2021 10:00
Zajištění podpůrných služeb metropolitní sítě pro Statutární město Chomutov 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2021 10.09.2021 10:00
Rekonstrukce ulice Resslova, Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2021 02.09.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40  ››