Veřejná zakázka: Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „Odvodnění areálů Technických služeb města Chomutova - lokality U Větrného mlýna a Na Moráni

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1662
Systémové číslo: P23V00000146
Evidenční číslo zadavatele: P23V00000146
Spisová značka: SZ MMCH/141035/2023
Datum zahájení: 15.11.2023
Nabídku podat do: 27.11.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „Odvodnění areálů Technických služeb města Chomutova - lokality U Větrného mlýna a Na Moráni
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytnutí následujících služeb správce stavby pro investiční akci „Odvodnění areálů Technických služeb města Chomutova - lokality U Větrného mlýna a Na Moráni“

Smlouva bude zadána v souvislosti s podanou žádostí o finanční příspěvek na projekt pod názvem „Retenční nádrže v areálech TSMCH – lokalita Na Moráni a U Větrného mlýna, registrační číslo: 5211000068, v rámci výzvy č. 10/2021 Hospodaření s vodou v obcích, Národní plán obnovy.

Projekt je vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Pravidla mohou být v průběhu realizace projektu aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny na internetových stránkách na https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení:

a) výkonu činností správce stavby ve smyslu výkonu práv a plnění povinností v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy, Metodiky pro časové řízení a Metodiky pro řízení změn při výstavbě, přičemž tyto dokumenty vychází z Českého smluvního standardu (ČSS)

b) výkonu činností technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: OVV-ÚVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky