Profil zadavatele: Základní škola Chomutov, Školní 1480

  • Název: Základní škola Chomutov, Školní 1480
  • IČO: 46789731
  • Adresa:
    Školní 1480
    430 01 Chomutov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_260.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pokročilé digitální technologie - Robotika a programování
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2023 15.12.2023 13:00
Vybavení školní družiny - Základní škola Chomutov, Školní 1480
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.05.2017 15.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016