Veřejná zakázka: Zajištění služeb spočívajících v koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro investiční akci „Odvodnění areálů Technických služeb města Chomutova - lokality U Větrného mlýna a Na Moráni

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1666
Systémové číslo: P23V00000150
Spisová značka: SZ MMCH/142168/2023
Datum zahájení: 15.11.2023
Nabídku podat do: 27.11.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění služeb spočívajících v koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro investiční akci „Odvodnění areálů Technických služeb města Chomutova - lokality U Větrného mlýna a Na Moráni
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení odborného provedení všech povinností a jednání potřebných pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP") v souvislosti s akcí pod názvem „Odvodnění areálů Technických služeb města Chomutova - lokality U Větrného mlýna a Na Moráni“.

Rozsah činností:
• Činnost příkazníka bude rozdělena na dvě části:
a) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) dle
§ 15 odst. 2 zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP.
b) zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „činnost koordinátora BOZP“) na staveništi.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

Uchazeč je povinen vykonávat sjednanou činnost po dobu uvedenou v čl. VI. Příkazní smlouvy.
Předpokládaná doba plnění:
Lokalita Na Moráni 4/2024 – 12/2024
Lokalita U Větrného mlýna 9/2024 – 4/2025
Uchazeč je povinen v době fyzické realizace díla vykonávat činnost správce stavby nejméně v celkovém rozsahu 30 hodin měsíčně. Celkový rozsah zahrnuje fyzickou přítomnost na stavbě, administrativní činnosti a dopravu na místo plnění.
Případnou významnou odchylku (+- 20 %) od tohoto předpokladu je příkazník povinen příkazci na jeho žádost zdůvodnit.

Místo plnění – areály TSMCH Na Moráni a U Větrného Mlýna, Chomutov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: OVV-ÚVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky