Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování plánu ÚSES pro ORP Chomutov
Odesílatel Iveta Kozáková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2021 08:46:48
Číslo jednací ve SpSl MMCH/88183/2021
ID ve SpSl MMCHZ210008393
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Úprava článku VII. odst. 6 Smlouvy o dílo.


Přílohy
- Vysvětlení ZD_1.7.2021 (1).pdf (640.05 KB)