Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka system center - aplikace ke správě infrastruktury
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka telefonní ústředny
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava vnějšího zateplovacího systému AQUASVĚT Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 12.06.2023 10:00
Dodávka aktivních prvků pro lokální síť a metropolitní síť Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 12.06.2023 10:00
Nákup 2 vozidel pro Městskou policii Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 12.06.2023 10:00
Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace – projektová dokumentace – vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2023 26.06.2023 10:00
Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace – projektová dokumentace – vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2023 26.06.2023 10:00
Poskytovatel konektivity 2023-2027
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2023 01.06.2023 10:00
IT vybavení 7 pro ZŠ Písečná 5144
Základní škola Chomutov, Písečná 5144
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2023 09.06.2023 13:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Hálkova, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.05.2023 22.05.2023 09:00
Dodávka gastrotechnologie a rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Chomutov, Písečná 5144
Statutární město Chomutov
nadlimitní Příjem nabídek 05.05.2023 12.06.2023 10:00
Oprava a sanace vlhkosti výpravní budovy autobusového nádraží, ul.Školní 999, 430 01 Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2023 19.05.2023 10:00
Výzva č.6 pro dodávky motorové nafty
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 04.05.2023 10.05.2023 10:00
Havarijní pojištění vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 28.04.2023 18.05.2023 13:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››