Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka system center - aplikace ke správě infrastruktury
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka telefonní ústředny
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Rozšíření MAN CV: Horní Ves, Chomutov – III. etapa
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2024 28.05.2024 09:00
Změna užívání 1. NP na prádelnu a 2. NP na klub seniorů, objekt Kostnická 4088, Chomutov
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 04.06.2024 10:00
Provádění kremací
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2024 02.05.2024 11:00
Skladovací montovaná hala v areálu skládky Pražská, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.04.2024 03.05.2024 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci "Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov"
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2024 23.04.2024 10:00
Výzva č.15 pro dodávky motorové nafty
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 11.04.2024 18.04.2024 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci "Obnova povrchu vozovky v ul. 17. listopadu, Chomutov"
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2024 23.04.2024 10:00
Obnova povrchu ulic - křižovatka ulic Zahradní a Písečná
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.04.2024 22.04.2024 09:00
Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov - objekty SO 2, SO 3, SO 5
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2024 17.04.2024 09:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2025 - 31.12.2026
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
nadlimitní Zadáno 08.04.2024 08.04.2024 13:30
Rámcová dohoda na dodávku hraček a ostatní doplňkový sortiment pro prodej v zooshopu
Zoopark Chomutov, p. o.
nadlimitní Hodnocení 03.04.2024 06.05.2024 10:00
Multifunkční vozidlo pro svoz odpadu
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Hodnocení 03.04.2024 06.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››