Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka system center - aplikace ke správě infrastruktury
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka telefonní ústředny
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Obnova povrchu vozovky v ul. Pod Strážištěm, Chomutov – ÚSEK 2
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.08.2022 17.08.2022 09:00
Splašková kanalizace a přípojky v ulici Pod Lesem a Ve Stráni, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.08.2022 16.08.2022 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Příjem nabídek 04.08.2022 25.08.2022 11:00
IT vybavení 5 pro ZŠ Písečná 5144
Základní škola Chomutov, Písečná 5144
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 10.08.2022 14:00
Silniční zametací stroj
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 26.07.2022 15.08.2022 10:00
Dodávka gastrotechnologie a rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Chomutov, Zahradní 5265
Statutární město Chomutov
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2022 26.08.2022 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
nadlimitní Zadáno 19.07.2022 19.07.2022 11:00
Dodávka výpočetní techniky - tablety 2022
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2022 11.07.2022 00:00
Silniční fréza šířky 500 mm
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Vyhodnoceno 30.06.2022 04.08.2022 10:00
Odvoz a likvidace nebo využití směsného komunálního odpadu
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Vyhodnoceno 28.06.2022 02.08.2022 10:00
Fotovoltaická elektrárna na budově Magistrátu města Chomutova, ul. Zborovská 4602
Statutární město Chomutov
podlimitní Hodnocení 22.06.2022 27.07.2022 10:00
Nákladní vozidlo s valníkem do 3,5 t
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 07.07.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››