Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka system center - aplikace ke správě infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka telefonní ústředny
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu
VZ malého rozsahu Zadáno
Komunální vozidlo pro svoz odpadu 4x4
nadlimitní Příjem nabídek 08.10.2021 15.11.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace k připravované zakázce „Stavební úpravy na základních školách v Chomutově - část A a B"
mimo režim ZZVZ Hodnocení 01.10.2021 08.10.2021 13:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci Revitalizace budovy v ul. Chelčického č.p. 98 v Chomutově
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.09.2021 12.10.2021 10:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2022 na území Městských lesů Chomutov
nadlimitní Příjem nabídek 24.09.2021 01.11.2021 09:00
Krytá kontejnerová stání ve vnitrobloku ul. Zd. Štěpánka, Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.09.2021 04.10.2021 09:00
Pohřební vozidlo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2021 06.10.2021 11:00
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.09.2021 07.10.2021 13:30
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 - Oprava střechy - Etapa A a B
podlimitní Hodnocení 10.09.2021 01.10.2021 10:00
Zajištění podpůrných služeb metropolitní sítě pro Statutární město Chomutov 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2021 10.09.2021 10:00
Rekonstrukce ulice Resslova, Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2021 02.09.2021 09:00
Rekonstrukce chodníku a VO v ul. Čechova a Spořická, Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2021 30.08.2021 09:00
Předběžná tržní konzultace k připravované VZ pod názvem "ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 – Oprava střechy – Etapa A a B"
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.08.2021 20.08.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››