Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Změna užívání 1. NP na prádelnu a 2. NP na klub seniorů, objekt Kostnická 4088, Chomutov
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 16.05.2024 04.06.2024 10:00
Dodávka vozidla kategorie M1 pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2024 06.05.2024 10:00
Provádění kremací
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2024 02.05.2024 11:00
Skladovací montovaná hala v areálu skládky Pražská, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.04.2024 03.05.2024 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci "Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov"
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2024 23.04.2024 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci "Obnova povrchu vozovky v ul. 17. listopadu, Chomutov"
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2024 23.04.2024 10:00
Obnova povrchu ulic - křižovatka ulic Zahradní a Písečná
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2024 22.04.2024 09:00
Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov - objekty SO 2, SO 3, SO 5
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2024 17.04.2024 09:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2025 - 31.12.2026
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
nadlimitní Zadáno 08.04.2024 08.04.2024 13:30
Rámcová dohoda na dodávku hraček a ostatní doplňkový sortiment pro prodej v zooshopu
Zoopark Chomutov, p. o.
nadlimitní Hodnocení 03.04.2024 06.05.2024 10:00
Multifunkční vozidlo pro svoz odpadu
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 03.04.2024 06.05.2024 10:00
Dodávka zemního plynu na období 01.01.2025-31.12.2026
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 03.04.2024 04.04.2024 10:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2025-31.12.2026
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 03.04.2024 04.04.2024 12:00
Výstavba chodníku v ul. Elišky Krásnohorské, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2024 11.04.2024 09:00
Posypová sůl pro rok 2024
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2024 16.04.2024 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016