Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka system center - aplikace ke správě infrastruktury
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka telefonní ústředny
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce domu č.p. 224, Hálkova ulice, Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Příjem nabídek 03.07.2024 05.08.2024 10:00
Rekonstrukce chodníků na sídlišti Písečná - I. etapa
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2024 11.07.2024 09:00
Chomutov - Doplnění VO ul. Pod Strání
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2024 09.07.2024 09:00
Park v ul. U Třešňovky v Chomutově
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2024 09.07.2024 09:00
Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro investiční akci „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Chomutova“
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2024 12.07.2024 10:00
Výzva č.17 pro dodávky motorové nafty
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 25.06.2024 03.07.2024 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „Rekonstrukce objektu č.p. 224, Hálkova ul., Chomutov“
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2024 02.07.2024 10:00
Přeložka optických kabelů páteřní trasy etapa 10-12
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2024 05.07.2024 10:00
Rámcová dohoda na dodávky motorové nafty
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2024 20.06.2024 10:00
Městské divadlo - rekonstrukce toalet a svodů do kanalizace včetně zřízení toalet pro invalidy v 1. NP
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2024 19.06.2024 10:00
Havarijní pojištění vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2024 27.06.2024 13:30
Rekonstrukce vodní nádrže POHRANIČNÍ RYBNÍK, Hora Svatého Šebestiána
Statutární město Chomutov
podlimitní Vyhodnoceno 04.06.2024 20.06.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››