Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace rozvodů NN – Náměstí 1. Máje, Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2020 11.06.2020 10:00
Modulární dráha pumptrack na p.p.č. 307/1, k.ú. Chomutov I
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2020 09.06.2020 12:00
Sanace školní družiny – 1.NP ZŠ Na Příkopech v Chomutově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 09.06.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016