Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení užitkového terénního automobilu 2023
Městské lesy Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023 19.06.2023 08:00
Oprava vnějšího zateplovacího systému AQUASVĚT Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 25.05.2023 12.06.2023 10:00
Dodávka aktivních prvků pro lokální síť a metropolitní síť Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 25.05.2023 26.06.2023 10:00
Nákup 2 vozidel pro Městskou policii Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 25.05.2023 12.06.2023 10:00
Letní kino Chomutov-modernizace konstrukce promítací plochy
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2023 06.06.2023 11:00
Poskytovatel konektivity 2023-2027
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2023 01.06.2023 10:00
IT vybavení 7 pro ZŠ Písečná 5144
Základní škola Chomutov, Písečná 5144
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2023 09.06.2023 13:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Hálkova, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2023 22.05.2023 09:00
Dodávka gastrotechnologie a rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Chomutov, Písečná 5144
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 05.05.2023 12.06.2023 10:00
Oprava a sanace vlhkosti výpravní budovy autobusového nádraží, ul.Školní 999, 430 01 Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2023 19.05.2023 10:00
Havarijní pojištění vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.04.2023 18.05.2023 13:30
Dodávka autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
nadlimitní Zadáno 21.04.2023 07.06.2023 10:00
Vybudování evakuačního výtahu v Centru pro osoby se zdravotním postižením v Chomutově
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2023 18.05.2023 09:00
Oprava sociálního zázemí, SKATEPARK, ul.Kamenný vrch, 430 04 Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2023 20.04.2023 10:00
Zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
podlimitní Zadáno 05.04.2023 07.06.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016