Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka tabletů pro ZŠ
Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2022 21.11.2022 10:00
digitální učební pomůcky
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2022 15.11.2022 11:00
mobilní technologie pro žáky
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2022 15.11.2022 11:00
Nové hlavní el. rozvody objektu ZŠ Chomutov, Školní 1480
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2022 08.11.2022 09:00
dodávka venkovní stínící techniky
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2022 08.11.2022 11:00
Oplocení v areálu zimního stadionu, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2022 02.11.2022 09:00
Rekonstrukce ulice Arbesova, Chomutov – 2. etapa
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2022 09.11.2022 09:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2023 na území Městských lesů Chomutov
Městské lesy Chomutov
nadlimitní Zadáno 14.10.2022 18.11.2022 09:00
Oprava oblouku u restaurace - Sportovní hala, Chomutov
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2022 12.10.2022 11:00
Výzva č.1 pro dodávky motorové nafty
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Zrušeno 26.09.2022 03.10.2022 10:00
Zajištění ostrahy majetku a osob v rámci Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2022 03.10.2022 10:00
Soutěž o návrh „KONVERZE OBJEKTU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA KNIHOVNU 21. STOLETÍ“
Statutární město Chomutov
nadlimitní Vyhodnoceno 21.09.2022 09.01.2023 14:00
Pojištění odpovědnosti za újmu Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2022 11.10.2022 13:00
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2022 11.10.2022 13:30
Změna č.3 Územního plánu Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2022 22.09.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016