Profil zadavatele: Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

  • Název: Základní škola Chomutov, Březenecká 4679
  • IČO: 46789766
  • Adresa:
    Březenecká 4679
    430 04 Chomutov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_262.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka výpočetní techniky – propad digitální gramotnosti 2022“
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2022 23.06.2022 10:00
Dodání výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2020 18.09.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016