Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova povrchu vozovky v ul. Pod Strážištěm, Chomutov – ÚSEK 2
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2022 17.08.2022 09:00
Splašková kanalizace a přípojky v ulici Pod Lesem a Ve Stráni, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2022 16.08.2022 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 04.08.2022 25.08.2022 11:00
IT vybavení 5 pro ZŠ Písečná 5144
Základní škola Chomutov, Písečná 5144
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 10.08.2022 14:00
Dodávka gastrotechnologie a rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Chomutov, Zahradní 5265
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 22.07.2022 26.08.2022 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
nadlimitní Zadáno 19.07.2022 19.07.2022 11:00
Dodávka výpočetní techniky - tablety 2022
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2022 11.07.2022 00:00
Odvoz a likvidace nebo využití směsného komunálního odpadu
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 28.06.2022 02.08.2022 10:00
Fotovoltaická elektrárna na budově Magistrátu města Chomutova, ul. Zborovská 4602
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 22.06.2022 27.07.2022 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci Rekonstukce ulice Krušnohorská, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2022 23.06.2022 09:00
Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká – II. etapa
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 29.06.2022 09:00
„Dodávka výpočetní techniky – propad digitální gramotnosti 2022“
Základní škola Chomutov, Březenecká 4679
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2022 23.06.2022 10:00
IT vybavení 4 pro ZŠ Písečná 5144
Základní škola Chomutov, Písečná 5144
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2022 22.06.2022 14:00
Rekonstrukce ulice Krušnohorská, Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 31.05.2022 27.06.2022 10:00
Výzva k podání nabídky č. 5 v kategorii 001 - Těžba dřeva, sortimentace a vyvezení na OM harvestorovým uzlem
Městské lesy Chomutov
nadlimitní Zadáno 26.05.2022 06.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016