Veřejná zakázka: Rekonstrukce ulice Krušnohorská, Chomutov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1429
Systémové číslo: P22V00000053
Spisová značka: SZ MMCH/68153/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-036511
Datum zahájení: 31.05.2022
Nabídku podat do: 27.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce ulice Krušnohorská, Chomutov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
2.1 Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v celkové rekonstrukci ulice Krušnohorská, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Višňová a Alešova. Jedná se oblast se zástavbou rodinných domů.

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace v ul. Krušnohorská v délce 260,54 m. Úsek začíná křižovatkou s ulicí Alešova a končí 30 metrů před křižovatkou s ulicí Višňová. Je plánováno vybourání stávajících chodníků a komunikace a zachování jejich napojení. Chodník pro pěší bude vždy pouze po jedné straně ulice oddělen od komunikace pásem zeleně, na opačné straně je pak navrženo celkem 15x parkovací stání ze zatravňovací dlažby.

V současné době se v této ulici nachází dvě autobusové zastávky, které budou v rámci rekonstrukce přesunuty tak, aby více vyhovovali obyvatelům.

Bude osazeno 13 ks LED svítidel VO, které bude napojeno na stávající vedení v okolí. Uložení kabelů VO bude zkoordinováno s ostatními inženýrskými sítěmi.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: OVV-ÚVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky