Veřejná zakázka: Pořízení parkovacích automatů pro Statutární město Chomutov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1423
Systémové číslo: P22V00000047
Spisová značka: SZ MMCH/62501/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.05.2022
Nabídku podat do: 31.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení parkovacích automatů pro Statutární město Chomutov
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na dodávku, montáž a zprovoznění parkovacích automatů.

Jednotlivá dílčí plnění budou realizována na základě Prováděcích smluv - objednávek, v závislosti na aktuální potřebě a disponibilitě potřebnými finančními prostředky zadavatele. Postup vedoucí k uzavření Prováděcí smlouvy bude zahájen odesláním písemné výzvy k plnění dodavateli. Plnění bude zahrnovat dodávku 10 ks parkovacích automatů v roce 2022, jejichž umístění je specifikováno v návrhu servisní smlouvy a možnost dodání dalších 5 ks parkovacích automatů v průběhu trvání rámcové dohody.

Součástí veřejné zakázky je rovněž:
- poskytování bezplatné aktualizace a upgrade programového vybavení v době trvání záruky (např. změny v rámci tarifní struktury, provozních hodin a dalších údajů nastavených v PA),
- převod vlastnického práva k PA a jejich obvyklým součástem,
- proškolení obsluhy - pro užívání a správu PA a užívání a administraci dohledového centra,
- poskytování servisních služeb - pravidelných servisních prohlídek, záručních a pozáručních oprav specifikovaných ve Smlouvě o zajištění servisu a údržby parkovacích automatů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: OVV-ÚVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy