Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka sazenic pro jarní zalesňování 2018
Městské lesy Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 05.02.2018 09:00
Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 18.01.2018 23.02.2018 10:00
Pronájem vozidla pro svoz odpadů 024/2017/MK
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 19.12.2017 11:00
Provedení revizí elektro na zařízení veřejného osvětlení a objektech TSmCH
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2017 18.12.2017 11:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2018 a 2019
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 09.11.2017 09.11.2017 09:40
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018 a 2019
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 09.11.2017 09.11.2017 09:11
Pojištění odpovědnosti za újmu Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. (ODPOV)
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2017 28.11.2017 10:30
Pojištění motorových vozidel pro rok 2018
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 20.11.2017 11:00
Kontejnery na velkoobjemový odpad 021/2017*MK
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2017 13.11.2017 12:00
Sportovní hala Chomutov, Mánesova 4980 - Rekonstrukce vzduchotechniky a výměníkové stanice
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
podlimitní Zadáno 05.10.2017 30.10.2017 10:00
Dodávka CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
nadlimitní Zadáno 03.10.2017 01.12.2017 10:00
Dodávka 1 ks užitkového vozidla (II)
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 25.10.2017 09:00
Dodávka, montáž a servis klavírního křídla
Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2017 06.10.2017 12:00
Vánoční světelná výzdoba, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2017 06.10.2017 10:00
Oprava silnoproudé elektroinstalace v 1.PP a 3.NP ZŠ Školní 1480/61, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2017 02.10.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016