Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu ve Středisku volného času – „Domečku“ a Základní umělecké škole TGM v Chomutově
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2018 16.07.2018 10:00
Software pro optimalizaci odděleného sběru
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2018 11.07.2018 11:00
Vozidlo údržba hřišť PH
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 18.07.2018 07:00
Oprava ústředního vytápění v objektu Střediska volného času Domeček, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2018 04.07.2018 09:00
Jámový zvedák
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2018 11.07.2018 10:00
Sypačová nástavba
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018 04.07.2018 11:00
Oprava podlahy tělocvičny a zázemí ZŠ ul.NaPříkopech 895, 430 01 Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 25.06.2018 09:00
Kropicí vůz
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 05.06.2018 20.06.2018 11:00
Umělá obnova a výstavba oplocenek v rámci rekonstrukce PND ve vybraných porostech na LHC Chomutov
Městské lesy Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 18.06.2018 09:00
Nábytek do odborných učeben a školních poradenských pracovišť základních škol v Chomutově
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 01.06.2018 25.06.2018 10:00
Demolice objektu č. p. 5379 v Riegrově ulici – Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 09.07.2018 10:00
Havarijní pojištění vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2018 19.06.2018 13:30
Oprava sociálního zařízení a šaten tělocvičny ZŠ ul. Školní 1480/61, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 04.06.2018 09:00
Dodávka serveru
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 06.06.2018 10:00
Snížení zakmenění a příprava půdy v rámci rekonstrukce PND ve vybraných porostech na LHC Chomutov
Městské lesy Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 04.06.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016