Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy lesní cesty pod Partyzánem, Chomutov
Městské lesy Chomutov
podlimitní Zadáno 14.05.2018 31.05.2018 11:10
Klimatizace pro Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2018 05.06.2018 10:00
Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory v Chomutově
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 11.05.2018 21.06.2018 10:00
Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 10.05.2018 29.06.2018 10:00
Plán udržitelné městské mobility měst Chomutova a Jirkova
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 10.05.2018 31.05.2018 10:00
Výměna stávajících kovových dveří v budovách ZŠ a MŠ ul.17.Listopadu č.p. 4728, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018 16.05.2018 10:00
Vybudování parkoviště a chodníku v ulici Karla Buriana, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2018 09.05.2018 12:00
Oprava oplocení areálu MŠ ul.Zahradní 5185, 430 04 Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2018 19.04.2018 10:00
Posypová sůl 013/2018/MK
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2018 25.04.2018 11:00
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2018 24.04.2018 10:00
Oprava střešního pláště budovy MŠ ul.Alešova č.p. 2451, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018 09.04.2018 10:00
Dodávka 3D herních prvků Z EPDM, včetně dopadových ploch EPDM, úpravy terénu v součásti MŠ Alešova 2451, Chomutov
Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2018 20.03.2018 11:00
Vodorovné dopravní značení Chomutov 2018-2020
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2018 20.03.2018 10:00
Dodávky obalovaných směsí pro rok 2018
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2018 04.04.2018 11:00
Pořízení užitkového terénního automobilu
Městské lesy Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 16.03.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016