Veřejná zakázka: Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory v Chomutově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 759
Systémové číslo: P18V00000084
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-030888
Datum zahájení: 11.05.2018
Nabídku podat do: 21.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory v Chomutově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce týkající se modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory (dále jen „DPS“), ul. Písečná 5062, Chomutov, která spočívá v rekonstrukci koupelen v bytových jednotkách a rekonstrukci centrálních koupelen, včetně výměny 18 stoupacích potrubí zdravotní instalace v 7 podlažích DPS. Součástí díla jsou dále stavební úpravy přístupového řešení v bytových jednotkách typu 1+1. Dílo se skládá z 9 částí, přičemž každá z těchto částí je tvořena:
a. výměnou dvou stoupacích potrubí zdravotní instalace (která dvě stoupací potrubí z celkového počtu budou provedena v rámci jedné části díla je oprávněn vždy před zahájením provádění příslušné části díla na výzvu zhotovitele stanovit objednatel, a to zejména s ohledem na aktuální potřeby a možnosti provozovatele DPS a s přihlédnutím k doporučení zhotovitele)
b. rekonstrukcí bytových i centrálních koupelen napojených na příslušná stoupací potrubí
c. stavebními úpravami přístupového řešení v bytových jednotkách, v nichž se nachází vyměňované stoupací potrubí dle písm. a. - pouze v případě bytových jednotek typu 1+1
Pozn. Zadavatele: nejedná se o části ve smyslu § 35 ZZVZ, nýbrž o samostatné logické celky stavebních prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 614 714 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: OVV-ÚVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 4602
43001 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky