Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Grafické zpracování Chomutovských novin - předtisková příprava
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2016 24.11.2016 12:00
Tisk Chomutovských novin 2017-2018
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2016 24.11.2016 13:00
Dodávka výpočetní techniky - tablety
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.11.2016 14.11.2016 14:00
Zpracování dokumentace – pasport vodních děl
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.10.2016 04.11.2016 12:00
Dodávka informačního systému pro řízení procesů Městské policie Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2016 29.09.2016 12:00
Demontáž hlavního mola na Kamencovém jezeře
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.08.2016 29.08.2016 08:30
Poskytování vnitřních úklidových služeb v Kulturně společenském centru – kino „SVĚT“, Chomutov
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
nadlimitní Zadáno 26.07.2016 19.09.2016 10:00
„Výměna podlahových krytin v dětských šatnách v budově A v MŠ Kundratická 4623, která je součástí Mateřské školy Chomutov, příspěvková organizace“.
Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.07.2016 25.07.2016 08:00
poptávka po dvou interaktivních tabulích s příslušenstvím
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.07.2016 20.07.2016 12:00
Nábytek 2016
Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2016 01.07.2016 10:00
Oprava povrchů stěn, elektroinstalace a otopné soustavy v učebně č. 14
Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2016 30.06.2016 12:00
Povrchová úprava podlahy ve sportovní hale - malý sál
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadávání 14.06.2016 21.06.2016 00:00
Oprava promítací plochy - Letní kino Chomutov
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2016 16.06.2016 00:00
Rekonstrukce šaten - městská sportovní hala
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadávání 01.06.2016 22.06.2016 00:00
Rekonstrukce Šaten - městská sportovní hala
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadávání 01.06.2016 23.06.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016