Veřejná zakázka: Stavební úpravy lesní cesty Pod Partyzánem, Chomutov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 416
Systémové číslo: P16V00000259
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.12.2016
Nabídku podat do: 22.12.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy lesní cesty Pod Partyzánem, Chomutov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je realizace akce „Stavební úpravy lesní cesty Pod Partyzánem, Chomutov“ týkající se stavebních úprav stávající lesní cesty v k.ú. Chomutov I. v lokalitě „Pod Partyzánem“.
Stavební úpravy se týkají vybudování nového zpevněného povrchu. Nový povrch bude tvořen štěrkovou vrstvou a finální vrstvou tvořenou zavibrováným přírodním výplňovým kamenivem. V rámci opravy dojde k vytvoření nových příkopů podél lesní cesty, vybudování potřebných propustků a svodnic. Vybudovány budou také nové skládky pro vytěžené dřevo a opraveny budou stávající sjezdy z lesní cesty.
Lesní cesta začíná u silnice č. III/2521 směrem z Chomutova do Blatna a končí severně od sídliště Březenecká. Celková délka opravované trasy je 1,81 km.
Řešená lesní cesta bude po provedení prací v kategorii 2L/4,0/20, Jedná se o rekonstrukci lesní cesty, její směrové a výškové poměry se nemění. Volná šířka lesní cesty 4,0 m, šířka jízdního pruhu 3,0 m.
Stávající sjezd ze silnice III/2521 bude zachován a opraven ve stávajícím rozsahu novým asfaltovým povrchem. Asfaltový povrch bude ukončen u staničení č. 0,100 km. Na začátku cesty v délce 25,0 m bude lesní cesta provedena o šířce 6,0 m viz výkresová část. Na konci řešeného rozsahu bude cesta ukončena u souběhu ostatních lesních cest. Na začátku a konci stezky budou nově osazeny závory a nové svislé dopravní značení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Městské lesy Chomutov
 • IČO: 46790080
 • Poštovní adresa:
  Hora Svatého Šebestiána 90
  431 82 Hora Svatého Šebestiána
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-002713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
PSČ 430 28 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky