Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Energetická opatření - ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 14.05.2013 22.07.2013 00:00
Výběr dodavatele chladícího systému datového centra v budově Magistrátu města Chomutova ve Zborovské ulici č.p. 4602
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 14.05.2013 31.05.2013 00:00
Instalace solárních systémů pro přípravu teplé vody na objektech Denního stacionáře a Domova pro seniory v Chomutově
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 03.05.2013 24.06.2013 00:00
Správa decentralizovaných zařízení a poskytování služeb centrální reprografie
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 30.04.2013 24.06.2013 00:00
Moderní úřad - rozvoj, strategie, procesy, efektivita, vzdělávání
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 25.04.2013 13.05.2013 00:00
Ostraha areálu Kamencového jezera
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2013 29.04.2013 00:00
Traktor s příkopovým ramenem
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 12.04.2013 29.04.2013 00:00
Zabezpečení komplexní denní údržby komunikací a jezera v areálu Kamencového jezera na rok 2013
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2013 29.04.2013 00:00
Zabezpečení komplexní denní údržby zeleně v celém areálu Kamencového jezera na rok 2013
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2013 29.04.2013 00:00
Posypová sůl
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 04.04.2013 22.04.2013 00:00
Sociální centrum Kamínek - poskytování sociálních služeb NZDM a SAS
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 29.03.2013 17.05.2013 00:00
Odvoz a likvidace nebo využití směsného komunálního odpadu
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 15.03.2013 04.07.2013 00:00
Dodávka obalovaných směsí pro rok 2013
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2013 18.03.2013 00:00
Dodávky zemního plynu pro Statutární město Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 26.02.2013 15.03.2013 00:00
Dětská hřiště pro děti 6-15 let na ZŠ v Chomutově
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 23.02.2013 13.03.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016