Profil zadavatele: Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov

  • Název: Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov
  • IČO: 61345636
  • Adresa:
    náměstí T. G. Masaryka 1626
    430 01 Chomutov 1
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_265.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„ZUŠ Chomutov - Oprava třídy č. 3 a 4 včetně přilehlé chodby“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2020 25.06.2020 12:00
Dodávka vozidla pro Základní uměleckou školu Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 17.04.2019 10:00
Dodávka, montáž a servis klavírního křídla
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2017 06.10.2017 12:00
„Oprava povrchů stěn, podlahy, elektroinstalace a otopné soustavy v učebně č. 9a/9b
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017 30.06.2017 10:00
Oprava povrchů stěn, elektroinstalace a otopné soustavy v učebně č. 14
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2016 30.06.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016