Profil zadavatele: Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov

  • Název: Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov
  • IČO: 61345636
  • Adresa:
    náměstí T. G. Masaryka 1626
    430 01 Chomutov 1
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_265.html

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
„Oprava povrchů stěn, podlahy, elektroinstalace a otopné soustavy v učebně č. 9a/9b 03.07.2017