Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace k připravované VZ Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov
Statutární město Chomutov
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.01.2022 20.01.2022 12:00
Dodávka vozidla ŠKODA SCALA pro statutární město Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2022 21.01.2022 09:00
Výzva k podání nabídky č. 3 v kategorii 002 – Těžba dřeva harvestorem
Městské lesy Chomutov
nadlimitní Zadáno 14.12.2021 04.01.2022 09:00
Stavební úpravy na základních školách v Chomutově - část A; část B
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 08.12.2021 24.01.2022 13:00
Dodávka sazenic pro jarní zalesňování 2022
Městské lesy Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2021 06.01.2022 09:00
Infrastruktura ZŠ Chomutov – odborné učebny – strukturovaná kabeláž
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 07.12.2021 19.01.2022 10:00
Dodávka vozidla IVECO pro statutární město Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2021 07.01.2022 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu domova pro seniory Písečná
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2021 02.12.2021 09:00
Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 22.11.2021 20.12.2021 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 – Oprava střechy – Etapa A a B“
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.11.2021 01.12.2021 09:00
Revize elektro na zařízení VO a objektech TSmCH ro rok 2022
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 24.11.2021 11:00
Sekání travnatých ploch
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 09.11.2021 13.12.2021 10:00
Oprava komunikací, Zoopark Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2021 15.11.2021 09:00
Oprava parkoviště v areálu Městské policie Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 12.11.2021 09:00
Rekonstrukce povrchu hřiště s běžeckou dráhou, ZŠ Školní
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2021 09.11.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016