Veřejná zakázka: Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 – Oprava střechy – Etapa A a B“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1348
Systémové číslo: P21V00000121
Datum zahájení: 19.11.2021
Nabídku podat do: 01.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 – Oprava střechy – Etapa A a B“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytnutí následujících služeb pro investiční akci „ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 – Oprava střechy – Etapa A a B“ :

a) technický dozor stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – orientační výčet činností je uveden v příloze návrhu příkazní smlouvy.

b) zástupce objednatele (ZO) / správce stavby - ve smyslu výkonu práv a plnění povinností v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy, Metodiky pro časové řízení a Metodiky pro řízení změn při výstavbě, přičemž tyto dokumenty vychází z Českého smluvního standardu (ČSS) a jsou součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr ZO (společně dále jen „Smluvní podmínky“) – orientační výčet činností je uveden v příloze návrhu příkazní smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: ORI
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky