Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění služeb spočívajících ve výkonu funkce technického dozoru investora pro investiční akci Rekonstrukce lávky přes Chomutovku u tenisových kurtů, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2021 04.05.2021 09:00
Výzva k podání nabídky č. 1 v kategorii 002 – Těžba dřeva harvestorem
Městské lesy Chomutov
nadlimitní Zadáno 19.04.2021 30.04.2021 11:00
Rekonstrukce lávky přes Chomutovku u tenisových kurtů, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 27.04.2021 09:00
Zajištění služeb spočívajících ve výkonu funkce technického dozoru investora pro investiční akci Rekonstrukce komunikace Zd. Štěpánka, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2021 26.04.2021 09:00
Podpora IS automatizované správy dopravních přestupků
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2021 21.04.2021 10:00
Oprava sociálního zařízení v 1.NP pavilonu A, ZŠ ul.Písečná 5144, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2021 20.04.2021 10:00
Oprava hydroizolace vnitřních podlah - Aquasvět, Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 30.03.2021 22.04.2021 10:00
Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci "Rekonstrukce vnitřních podlah Aquasvět Chomutov"
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2021 07.04.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace zadání zakázky "Oprava vniřních podlah Aquasvět Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.03.2021 22.03.2021 12:00
Skupinové pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2021 08.04.2021 13:30
Vodorovné dopravní značení Chomutov 2021-2023
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 25.03.2021 10:00
Pracovní plošina na automobilovém podvozku
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2021 22.03.2021 11:00
Nákup osobního automobilu
Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2021 30.04.2021 14:00
Rekonstrukce komunikace Zd. Štěpánka, Chomutov.
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 19.02.2021 19.03.2021 10:00
Dodávka obalovaných směsí pro rok 2021
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2021 18.03.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016