Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 - Oprava střechy - Etapa A a B
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 10.09.2021 01.10.2021 10:00
Zajištění podpůrných služeb metropolitní sítě pro Statutární město Chomutov 2021-2023
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2021 10.09.2021 10:00
Rekonstrukce ulice Resslova, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2021 02.09.2021 09:00
Rekonstrukce chodníku a VO v ul. Čechova a Spořická, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2021 30.08.2021 09:00
Zajištění dodávky užitkové vody pro Zoopark Chomutov v zimním období
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 31.08.2021 09:00
Předběžná tržní konzultace k připravované VZ pod názvem "ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 – Oprava střechy – Etapa A a B"
Statutární město Chomutov
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.08.2021 20.08.2021 13:00
Revitalizace hřiště na sídlišti Zahradní, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2021 23.08.2021 09:00
IT vybavení 3 pro ZŠ Písečná 5144
Základní škola Chomutov, Písečná 5144
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2021 02.08.2021 10:00
Strojní pokládka asfaltového frézovaného materiálu v ulicích U Třešňovky, Na Lucině, Pod Strážištěm, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2021 23.07.2021 09:00
Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 13.07.2021 13.08.2021 10:00
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 01.07.2021 23.07.2021 10:00
Oprava střešního pláště kostela sv. Ignáce v Chomutově
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2021 29.06.2021 09:00
Dodávka a správa decentralizovaných zařízení
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 10.06.2021 04.08.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace k připravované VZ Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově
Statutární město Chomutov
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.06.2021 17.06.2021 13:00
Krytá kontejnerová stání v ulicích Gerstnerova, Zengerova, Hornická, Ak. Heyrovského, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 17.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016