Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Jižní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – D Mostecká“
Statutární město Chomutov
podlimitní Zrušeno 05.05.2021 17.06.2021 11:00
Chomutov, Hornická 4387-rekonstrukce bazénu ZŠ
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 05.05.2021 24.05.2021 10:00
Havarijní pojištění vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 20.05.2021 13:00
Dodávka posypové soli
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2021 24.05.2021 11:00
Zkapacitnění dešťové kanalizace Chomutov - Březenecká
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2021 11.05.2021 09:00
PTK_Jižní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – D Mostecká
Statutární město Chomutov
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.04.2021 29.04.2021 12:00
PTK_Západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – B1 Přemyslova
Statutární město Chomutov
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.04.2021 29.04.2021 12:00
Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2021 07.05.2021 10:00
Dodávka soupravy šestisloupového zvedáku
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2021 17.05.2021 10:00
Chomutov, Hornická 4387 - rekonstrukce bazénu ZŠ
Statutární město Chomutov
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.04.2021 29.04.2021 12:00
Provádění kremací
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2021 11.05.2021 11:00
Zajištění služeb spočívajících ve výkonu funkce technického dozoru investora pro investiční akci Rekonstrukce lávky přes Chomutovku u tenisových kurtů, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2021 04.05.2021 09:00
Výzva k podání nabídky č. 1 v kategorii 002 – Těžba dřeva harvestorem
Městské lesy Chomutov
nadlimitní Zadáno 19.04.2021 30.04.2021 11:00
Rekonstrukce lávky přes Chomutovku u tenisových kurtů, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 27.04.2021 09:00
Zajištění služeb spočívajících ve výkonu funkce technického dozoru investora pro investiční akci Rekonstrukce komunikace Zd. Štěpánka, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2021 26.04.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016