Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Demontáž hlavního mola na Kamencovém jezeře
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.08.2016 29.08.2016 08:30
Poskytování vnitřních úklidových služeb v Kulturně společenském centru – kino „SVĚT“, Chomutov
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
nadlimitní Zadáno 26.07.2016 19.09.2016 10:00
„Výměna podlahových krytin v dětských šatnách v budově A v MŠ Kundratická 4623, která je součástí Mateřské školy Chomutov, příspěvková organizace“.
Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.07.2016 25.07.2016 08:00
poptávka po dvou interaktivních tabulích s příslušenstvím
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.07.2016 20.07.2016 12:00
Nábytek 2016
Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2016 01.07.2016 10:00
Oprava povrchů stěn, elektroinstalace a otopné soustavy v učebně č. 14
Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2016 30.06.2016 12:00
Povrchová úprava podlahy ve sportovní hale - malý sál
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadávání 14.06.2016 21.06.2016 00:00
Oprava promítací plochy - Letní kino Chomutov
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2016 16.06.2016 00:00
Rekonstrukce šaten - městská sportovní hala
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadávání 01.06.2016 22.06.2016 00:00
Rekonstrukce Šaten - městská sportovní hala
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadávání 01.06.2016 23.06.2016 00:00
Oprava dešťových svodů na objektu ZŠ Školní, budova B, ul. Beethovenova, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2016 08.06.2016 09:00
Oprava fasády čp. 99, 155 ul. Chelčického zadní trakt radnice v Chomutově
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2016 26.05.2016 14:00
JŘBU - Dodatečné stavební práce: Stavební úpravy společenského centra KaSS - bourací práce
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 12.05.2016 12.05.2016 11:00
Dodávka posypové soli
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2016 30.05.2016 00:00
Poskytování vnitřních úklidových služeb v sportovním, kulturním a relaxačním areálu Zadní Vinohrady, Chomutov
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
nadlimitní Zadávání 04.05.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016