Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vozidlo pro přepravu osob DO, 020/2017/MK
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2017 27.09.2017 11:00
Vozidlo pro přepravu osob a nákladu 018/2017/MK
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2017 25.09.2017 11:00
Nákladní vozidlo VZ
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2017 28.08.2017 11:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2018 na území Městských lesů Chomutov
Městské lesy Chomutov
nadlimitní Zadáno 11.08.2017 20.09.2017 11:00
„Dodávka stacionárních radarových měřičů rychlosti vozidel, Chomutov“.
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 22.08.2017 12:00
Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek - část B
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2017 16.08.2017 10:30
Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část B
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2017 16.08.2017 10:00
Osobní vozidlo
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2017 23.08.2017 12:00
Nákladní vozidlo - hákový nosič kontejnerů
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 20.07.2017 07.08.2017 11:00
Řešení prostoru rozária včetně altánu
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 12.07.2017 09:00
Zpracování projektové dokumentace na zateplení budovy Základní školy Kadaňská 2334 v Chomutově
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017 03.07.2017 12:00
„Oprava povrchů stěn, podlahy, elektroinstalace a otopné soustavy v učebně č. 9a/9b
Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017 30.06.2017 10:00
Rekonstrukce ulice Čelakovského, Chomutov - 2. část A) SO 101 - Zpevněné plochy B) SO 401 - Veřejné osvětlení
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2017 28.06.2017 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti pro statutární město Chomutov
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 09.06.2017 18.07.2017 14:00
Rekonstrukce porostů smrku pichlavého
Městské lesy Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2017 19.06.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016