Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Navýšení počtu parkovacích stání v ulici Cihlářská, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2020 21.05.2020 09:00
Navýšení počtu parkovacích míst v ulici Mostecká - II. etapa., část elektro Objekt -osvětlení pozemní komunikace, Objekt - osvětlení dvou přechodů pro chodce
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 22.05.2020 09:00
Navýšení počtu parkovacích míst v ulici Mostecká - II. etapa
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2020 18.05.2020 09:00
Oprava hřiště v areálu ZŠ ul. Kadaňská 2334 v Chomutově
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 11.05.2020 14:00
Dodávka a osazení plotů, bran a zámečnických konstrukcí
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 17.04.2020 10:30
Dodávka automatizace evidence pohybu vozidel a ovládání vjezdových bran na základě automatického rozpoznávání registračních značek
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 17.04.2020 10:32
Dodávka klimatizačních jednotek
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 17.04.2020 11:15
Dodávka topení do provozu suché myčky vozidel
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 16.04.2020 10:45
Výměna výplní stavebních otvorů (okna, dveře)
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 17.04.2020 11:45
Oprava sociálního zařízení ve 2.NP, pavilonu A v ZŠ ul.Písečná 5144, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.04.2020 20.04.2020 10:00
Rekonstrukce ulice Tomáše ze Štítného v úseku Mostecká - Přemyslova, Chomutov - 3.etapa
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 20.04.2020 09:00
Správa a údržba kamerového systému v rámci Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 17.04.2020 10:32
Protipovodňový varovný a informační systém statutárního města Chomutov
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 06.04.2020 27.04.2020 10:00
Odtěžení sedimentů a obnova pláží - Kamencové jezero v Chomutově
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 02.04.2020 28.04.2020 10:00
Rekonstrukce ulice Komenského v Chomutově
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 02.04.2020 28.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016