Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření MAN náměstí CHOMUTOV
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 24.02.2020 09:00
Dodávka vozidla pro statutární město Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 02.03.2020 09:00
Poskytování vnitřních úklidových služeb v Kulturně společenském centru - kino "SVĚT", Chomutov
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
podlimitní Zadáno 07.01.2020 24.01.2020 10:00
Dodávka sazenic pro jarní zalesňování 2020
Městské lesy Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2020 20.01.2020 09:00
Rekonstrukce vybraných porostů náhradních dřevin v k.ú. Jilmová a Pohraniční, LHC Chomutov
Městské lesy Chomutov
podlimitní Zadáno 12.12.2019 07.01.2020 10:00
Dodávka kancelářských potřeb pro statutární město Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2019 03.01.2020 09:00
Platební elektronické benefitní karty cafeteria pro zaměstnance statutárního města Chomutova a MěPo
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2019 04.12.2019 10:00
Platební bezhotovostní automaty
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2019 19.11.2019 10:00
IS automatizované správy dopravních přestupků
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2019 21.11.2019 10:00
Pořízení vyvážeče pro Městské lesy Chomutov
Městské lesy Chomutov
podlimitní Zadáno 17.10.2019 04.11.2019 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021
Statutární město Chomutov
nadlimitní Zadáno 14.10.2019 15.10.2019 00:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021
Statutární město Chomutov
podlimitní Zadáno 14.10.2019 15.10.2019 00:00
Pojištění motorových vozidel pro rok 2020 resp. 2020-2021
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2019 23.10.2019 11:00
Oprava nouzového osvětlení - Městské divadlo, Chomutov
Statutární město Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2019 21.10.2019 10:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2020 na území Městských lesů Chomutov
Městské lesy Chomutov
nadlimitní Zadáno 04.09.2019 11.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016