Veřejná zakázka: Odtěžení sedimentů a obnova pláží - Kamencové jezero v Chomutově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1094
Systémové číslo: P20V00000032
Spisová značka: SZ MMCH/60266/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-024561
Datum zahájení: 02.04.2020
Nabídku podat do: 28.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odtěžení sedimentů a obnova pláží - Kamencové jezero v Chomutově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci realizace díla bude odstraněna vrchní část organických usazenin a sedimentu ze dna jezera v oblasti pláže v jihovýchodní části jezera. Dále bude provedeno odseparování jílovitého podloží dna jezera pomocí vrchní písčité vrstvy.
Vzhledem k charakteru Kamencového jezera je záměrem zadavatele zvolit způsob odstranění nánosů s minimálním dopadem na provoz jezera a na životní prostředí v daném území. Z tohoto důvodu bude odstranění nánosů ze dna jezera prováděno čerpadlem, umístěném na plovoucím pohyblivém zařízení. Přesun odtěženého sedimentu bude probíhat provizorním potrubím přímo na upravenou mezideponii, do geotextilních vaků.
Součástí realizace díla je zřízení prostoru mezideponie (na části pozemku č. 4689/1) pro odvodnění odtěženého sedimentu. Po odvodnění a vyschnutí sedimentu bude v každém jednotlivém vaku proveden odběr směsného vzorku. Vzorky budou odebrány a analyzovány akreditovanou laboratoří v rozsahu potřebném pro určení způsobu likvidace.
Součástí díla je dále likvidace použitých geotextilních vaků, separační a ochranné geotextilie a uvedení dotčených pozemků do původního stavu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: OVV-ÚVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky