Veřejná zakázka: Zajištění služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro investiční akci Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov – Domov pro seniory

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 768
Systémové číslo: P18V00000093
Datum zahájení: 30.05.2018
Nabídku podat do: 11.06.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro investiční akci Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov – Domov pro seniory
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Odborné provedení všech povinností a jednání potřebných pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souvislosti s projektem v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništních (dále i jako „právní předpisy o BOZP“), popř. dle dalších dotčených právních předpisů, a to zejména:
1. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) dle § 15 odst. 2, zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP
2. zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „činnost koordinátora BOZP“) na staveništích následujících staveb, které budou v místě plnění probíhat souběžně:
a) Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory
b) Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov – Část B: Elektrická požární signalizace pro Domov pro domov pro seniory, Písečná 5062, Chomutov (SO01)
c) Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov – Část C: Systém nouzové komunikace pro Domov pro seniory, Písečná 5062, Chomutov (SO01)

Požadovaný minimální rozsah činnosti koordinátora BOZP:
• počet hodin strávených na staveništi: 2 hodiny/týdně
• administrativa: 1 hodina/týdně

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy (služby a dodávky)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Chomutov
 • IČO: 00261891
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 4602
  43001 Chomutov
 • Název oddělení: ÚDaSRM
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 639415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 4602
43001 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky