Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro investiční akci Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov – Domov pro seniory
Odesílatel Jaroslava Balogová
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2018 10:12:06
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení,

dovolujeme si Vám odeslat výzvu k podání nabídek na výše uvedenou zakázku.
Bližší informace naleznete na profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_768.html

S pozdravem

Ing. Jaroslava Balogová
Odbor rozvoje a investic
Úsek dotací a strategického plánování
náměstí 1. máje 1, č. dveří 37
j.balogova@chomutov-mesto.cz
Tel.: 474 637 173, Mob.: 725 996 254


Přílohy
- Výzva k podání nabídky BOZP DPS.pdf (2.44 MB)